ΕΛΓΟ Δήμητρα- Εκπαιδεύσεις Μελισσοκόμων: Η επιχορήγηση και το πρόγραμμα για το 2022

Mε το ποσό των 99.750 ευρώ θα επιχορηγηθεί ο ΕΛΓΟ Δήμητρα για την υλοποίηση προγράμματος 80 ταχύρυθμων εκπαιδεύσεων μελισσοκόμων. Εγκρίθηκε ...


Mε το ποσό των 99.750 ευρώ θα επιχορηγηθεί ο ΕΛΓΟ Δήμητρα για την υλοποίηση προγράμματος 80 ταχύρυθμων εκπαιδεύσεων μελισσοκόμων.


Εγκρίθηκε το πρόγραμμα εκπαιδεύσεων και η επιχορήγηση για την υλοποίηση της Δράσης 1.3 Εκπαιδεύσεις Μελισσοκόμων για το 2022.

Συγκεκριμένα, με το ποσό των 99.750 ευρώ θα επιχορηγηθεί ο ΕΛΓΟ Δήμητρα για την υλοποίηση προγράμματος 80 ταχύρυθμων εκπαιδεύσεων μελισσοκόμων.

Το 50% της παραπάνω δαπάνης βαρύνει τον ΚΑ 4324 του ΕΛΕΓΕΠ, ενώ το υπόλοιπο 50% της δαπάνης βαρύνει τις πιστώσεις του ΠΔΕ του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ΣΑΕ 082/2.

Οι προβλεπόμενες δαπάνες για το σύνολο των εκπαιδεύσεων είναι οι εξής:

Να σημειωθεί ότι σε περίπτωση υπέρβασης του ύψους της ως άνω εγκριθείσας δαπάνης, το επιπλέον ποσό βαρύνει τον δικαιούχο φορέα.

Επίσης, σε περίπτωση που ο δικαιούχος δεν υλοποιήσει το σύνολο του εγκεκριμένου προγράμματος εκπαιδεύσεων, λαμβάνει μόνο το ποσό της επιχορήγησης που αντιστοιχεί στις εκπαιδεύσεις που πραγματοποιήθηκαν.

Δείτε την απόφαση με το πρόγραμμα εκπαιδεύσεων 2022 ΕΔΩ


ΠΗΓΗ:in.gr

Σχόλια