ΟΠΕΚΕΠΕ: Παράταση για ενστάσεις στην τηλεπισκόπηση έως τις 27 Ιανουαρίου

Ανοιχτή έως τις 27 Ιανουαρίου θα παραμείνει η εφαρμογή του ΟΠΕΚΕΠΕ για την υποβολή ενστάσεων κατά των αποτελεσμάτων ελέγχων μέσω τηλεπισκόπη...


Ανοιχτή έως τις 27 Ιανουαρίου θα παραμείνει η εφαρμογή του ΟΠΕΚΕΠΕ για την υποβολή ενστάσεων κατά των αποτελεσμάτων ελέγχων μέσω τηλεπισκόπησης, στο πλαίσιο:

 α) Της ενίσχυσης για τις γεωργικές πρακτικές επωφελείς για το κλίμα και το περιβάλλον (υπόχρεων τήρησης διαφοροποίησης καλλιεργειών και περιοχών οικολογικής εστίασης),

β) του ελέγχου επιλεξιμότητας για τα αγροτεμάχια που εμπίπτουν στο δείγμα συνδεδεμένων καθεστώτων για τους γεωργούς που εμπίπτουν σε δείγμα ελέγχου.

Σημειώνεται ότι η εν λόγω εφαρμογή είναι διαθέσιμη στα κατά τόπους ΚΥΔ, όπου οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλουν σχετικό αίτημα ένστασης. Οι δικαιούχοι που έχουν υποβάλει την ΕΑΕ 2021 online, μπορούν να υποβάλουν ένσταση με τους κωδικούς του προσωπικού τους λογαριασμού.

Σχόλια