Τροποποιητικές δηλώσεις αγροτικών εισοδημάτων έως τις 28/2/21

Μέχρι 28/2 η προθεσμία για τροποποιήσεις στις δηλώσεις αγροτικών εισοδημάτων, σύμφωνα με εγκύκλιο της ΑΑΔΕ. Οι αγρότες μπορούν να υποβάλλουν...Μέχρι 28/2 η προθεσμία για τροποποιήσεις στις δηλώσεις αγροτικών εισοδημάτων, σύμφωνα με εγκύκλιο της ΑΑΔΕ. Οι αγρότες μπορούν να υποβάλλουν τις σχετικές τροποποιήσεις μέσω της εφαρμογής «ΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΜΟΥ».

Συγκεκριμένα, σε ότι αφορά τους αγρότες, η νέα προθεσμία αφορά τις τροποποιητικές δηλώσεις με αγροτικές ενισχύσεις και επιδοτήσεις που ανάγονται σε προηγούμενα έτη, εφόσον η βεβαίωση για τα εν λόγω ποσά εκδόθηκε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ εντός του 2021.

Οι δηλώσεις αυτές υποβάλλονται μέχρι την 31.12.2021 με τους τρόπους που προβλέπονται στην υπό στοιχεία Α. 1118/2021 Απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, ενώ από την 01.01.2022 και μέχρι την 28.2.2022 πρέπει να υποβληθούν αποκλειστικά μέσω της εφαρμογής «ΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΜΟΥ» στην ψηφιακή πύλη myAADE (myaade.gov.gr) και εκκαθαρίζονται από τις αρμόδιες ΔΟΥ.

Ειδικά οι τροποποιητικές δηλώσεις με αγροτικές ενισχύσεις και επιδοτήσεις που ανάγονται σε προηγούμενα έτη, πέραν του χρονικού διαστήματος από 01.01.2022 μέχρι και 28.02.2022, δύνανται να υποβάλλονται μέσω της εφαρμογής «ΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΜΟΥ» και μέχρι την 31.12.2021, προκειμένου να εκκαθαριστούν από τις ΔΟΥ, σύμφωνα με τις συνυποβαλλόμενες βεβαιώσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ.

πηγή:in.gr

Σχόλια