Επενδύσεις άνω των 3 δισ ευρώ το 2022 στον αγροτικό τομέα

Επενδυτικά προγράμματα και έργα υποδομής άνω των 3 δισ. ευρώ φέρνει στον αγροδιατροφικό τομέα το 2022, η πρώτη χρονιά με «διπλό» αναπτυξιακό...


Επενδυτικά προγράμματα και έργα υποδομής άνω των 3 δισ. ευρώ φέρνει στον αγροδιατροφικό τομέα το 2022, η πρώτη χρονιά με «διπλό» αναπτυξιακό πρόγραμμα, το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) και το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης «Ελλάδα 2.0».

Η μερίδα του λέοντος των προγραμμάτων, περί τα 2 δισ. ευρώ, προέρχονται, όπως δηλώνει στο «powergame.gr» ο γενικός γραμματέας Ενωσιακών Πόρων & Υποδομών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, κ. Δημήτρης Παπαγιαννίδης, από το ΠΑΑ με τις προκηρύξεις να ξεκινούν «από τις πρώτες ημέρες του Ιανουαρίου», κατά τη χαρακτηριστική φράση του.

Το ενδιαφέρον των παραγωγών εστιάζεται σε δράσεις όπως

-τα σχέδια βελτίωσης, προϋπολογισμού 185 εκατ. ευρώ, μέσω των οποίων πρόκειται να προσελκυσθούν επενδύσεις 360 εκατ. ευρώ, (ανώτατο ύψος επενδύσεων τα 130.000 ευρώ για την φυτική παραγωγή και τη μελισσοκομία και τα 200.000 ευρώ για την κτηνοτροφία, με μέγιστο ποσοστό επιδότησης 80%),

-η μείωση των νιτρικών στη γεωργία, προϋπολογισμού 150 εκατ. ευρώ, για την προστασία των ευαίσθητων στη ρύπανση από αγροχημικά, γεωργικών οικοσυστημάτων και περιοχών,

-η δάσωση γεωργικών γαιών, προϋπολογισμού 90 εκατ. ευρώ, για την αύξηση της δέσμευσης άνθρακα και συμβολή στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.


Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν επίσης δράσεις όπως

-η εξισωτική Αποζημίωση, με 460 εκατ. ευρώ για την προστασία του εισοδήματος των παραγωγών και τη διατήρηση της γεωργικής δραστηριότητας, σε ιδιαίτερα ευάλωτες περιοχές με φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα, όπως οι ορεινές, οι μειονεκτικές και οι νησιωτικές περιοχές της χώρας.

-η προώθηση ιδιωτικών επενδύσεων, με 60 εκατ. ευρώ για την τόνωση του κοινωνικοοικονομικού ιστού των αγροτικών περιοχών μέσα από τα τοπικά προγράμματα LEADER,

-η ευζωία των ζώων, με 45 εκατ. ευρώ για την βελτίωση των συνθηκών εκτροφής, ην καλή διαβίωση των παραγωγικών ζώων και την αειφορική ανάπτυξη του κτηνοτροφικού τομέα,

-η αποκατάσταση παραγωγικού δυναμικού από καταστροφικά συμβάντα, όπως οι πρόσφατες πυρκαγιές, με 45 εκατ. ευρώ για την αποζημίωση των πληγέντων για τις καλλιέργειες, το ζωικό κεφάλαιο και τις υποδομές των γεωργοκτηνοτροφικών τους εκμεταλλεύσεων

-και η ενίσχυση της ποιότητας στην παραγωγή, με 41 εκατ. ευρώ για την αύξηση της προστιθέμενης αξίας στρατηγικής προτεραιότητας προϊόντων, όπως το βαμβάκι (πιστοποίηση κατά AGRO), και τη βελτίωση της εξωστρέφειάς τους.
Το 2022 ξεκινά η πιλοτική εφαρμογή του μέτρου διαχείρισης κινδύνων

Το 2022 πρόκειται ακόμη να ξεκινήσει η πιλοτική εφαρμογή του μέτρου διαχείρισης κινδύνων, με 9,5 εκατ. ευρώ ώστε να προστατευθεί το γεωργικό εισόδημα από σοβαρές και απρόβλεπτες διακυμάνσεις του εξαιτίας κρίσεων, μέσα από την ενθάρρυνση σύστασης και λειτουργίας ταμείων αλληλοβοήθειας.
Προκηρύσσονται οι δράσεις του Ταμείου Ανάκαμψης

Τη νέα χρονιά ξεκινά και η υλοποίηση των προγραμμάτων του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης «Ελλάδα 2.0» που αφορούν στον αγροδιατροφικό τομέα. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, το πρώτο εξάμηνο του έτους πρόκειται να προκηρυχθούν και οι πέντε δράσεις του προγράμματος «Οικονομικός μετασχηματισμός του αγροτικού τομέα»:

-Καινοτομία και πράσινη μετάβαση στη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων, προϋπολογισμού 365 εκατ. ευρώ (185 εκατ. ευρώ η συμβολή του Ταμείου Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας)

-Εκσυγχρονισμός του πρωτογενούς τομέα, προϋπολογισμού 200 εκατ. ευρώ (100 εκατ. ευρώ),

-Πράσινος αγρο-τουρισμός, προϋπολογισμού 100 εκατ. ευρώ (50 εκατ. ευρώ),

-Αναδιάρθρωση καλλιεργειών, προϋπολογισμού 216,9 εκατ. ευρώ (170 εκατ. ευρώ),

-Γενετική βελτίωση ζώων, προϋπολογισμού 18,6 εκατ. ευρώ (15 εκατ. ευρώ).
Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο του «Ελλάδα 2.0» πρόκειται να προχωρήσουν δράσεις για την υδατοκαλλιέργεια, προϋπολογισμού 70 εκατ. ευρώ (35 εκατ. η συμβολή του Ταμείου Ανάκαμψης) και τον ψηφιακό μετασχηματισμό του αγροδιατροφικού τομέα, προϋπολογισμού 47 εκατ. ευρώ, με δύο προγράμματα, για την ευφυή γεωργία και την εξωστρέφεια.
Ύδωρ 2.0: Οι πρώτες δημοπρατήσεις αρδευτικών έργων

Το 2022 ξεκινά η υλοποίηση του προγράμματος «ΥΔΩΡ 2.0» που είναι το μεγαλύτερο πρόγραμμα αρδευτικών έργων από τη δεκαετία του 1960 καθώς περιλαμβάνει 21 αρδευτικά έργα, τα οποία πρόκειται να κατασκευαστούν με Συμπράξεις Δημόσιου & Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ).

Το κόστος κατασκευής των έργων υπερβαίνει το 1,6 δις ευρώ 28 δισ. ευρώ και εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει τα 4 δις ευρώ εφόσον συνυπολογισθεί το κόστος συντήρησης και λειτουργίας για 25 χρόνια και οι πληρωμές διαθεσιμότητας.

Την «pole position» στις δημοπρατήσεις πρόκειται να έχουν τα δύο πιο ώριμα έργα, τα δίκτυα άρδευσης ΤΟΕΒ Ταυρωπού, κόστους κατασκευής 129 εκατ. ευρώ που πρόκειται να αυξηθεί στα 322,5 εκατ. ευρώ με το κόστος συντήρησης και λειτουργίας στην 25ετία, και το φράγμα Μιναγιώτικο Πύλου με δίκτυο άρδευσης, κόστους κατασκευής 117 εκατ. ευρώ που πρόκειται να αυξηθεί στα 292,5 εκατ. ευρώ.

Τα δύο έργα πρόκειται να δημοπρατηθούν από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD), η οποία θα αναλάβει την υποστήριξη ετοιμασίας της σύμβασης παραχώρησης καθώς και την παρακολούθηση της πορείας των έργων.

Το νέο έτος πρόκειται να επιταχυνθούν οι διαδικασίες για την ωρίμανση και δημοπράτηση κι άλλων από τα 19 υπόλοιπα αρδευτικά έργα του «Ύδωρ 2.0».

Πηγή: powergame.gr

Σχόλια