Θέμα ωρών η πλατφόρμα για το Ε9 για τους φορολογούμενους με μεταβολές στην περιουσιακή τους κατάσταση από την 1/1/21 & μετά

Θέμα ωρών είναι το άνοιγμα της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την υποβολή δηλώσεων Ε9 από όσους φορολογούμενους έχουν μεταβολές στην περιουσιακ...


Θέμα ωρών είναι το άνοιγμα της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την υποβολή δηλώσεων Ε9 από όσους φορολογούμενους έχουν μεταβολές στην περιουσιακή τους κατάσταση από την 1η Ιανουαρίου 2021 και μετά.

Εν προκειμένω την υποχρέωση έχουν οι φορολογούμενοι που αγόρασαν ή πούλησαν κάποιο ακίνητο στη διάρκεια του 2021 ή μεταβλήθηκε η περιουσία τους λόγω των δηλώσεων στο Κτηματολόγιο.

Τη δήλωση στοιχείων ακινήτων, πρέπει να υποβάλουν τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που κατέχουν κάποιο ακίνητο για πρώτη φορά εντός του 2021 ή κατά το προηγούμενο έτος, είχαν οποιαδήποτε μεταβολή στην περιουσιακή τους κατάσταση.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, από την 1η Ιανουαρίου 2019 και εφεξής, όσοι έχουν μεταβολές στην ακίνητη περιουσία τους, εφόσον αυτές υφίστανται κατά την 1η Ιανουαρίου του έτους φορολογίας, υποβάλλουν εμπρόθεσμα τη δήλωση στοιχείων ακινήτων για αυτές μέχρι την 31η Μαΐου του επόμενου έτους. 

Σε περίπτωση μεταβολών, σε υφιστάμενη ακίνητη περιουσία, η δήλωση στοιχείων ακινήτων που υποβάλλεται σε ένα έτος θα πρέπει να μεταφερθεί και στα επόμενα έτη μέχρι και το τρέχον έτος, προκειμένου να ενημερωθεί η περιουσιακή εικόνα για όλα τα έτη, εφόσον υφίσταται σχετική υποχρέωση. 

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να ελέγχεται, πριν την οριστική υποβολή, η προεπισκόπηση της περιουσιακής κατάστασης και εφόσον διαπιστώνεται ότι είναι ορθή, θα υποβάλλεται η μεταφερόμενη δήλωση. Σημειώνεται, ότι επί της ακίνητης περιουσίας που θα δηλωθεί και θα υφίσταται την 1η Ιανουαρίου 2022, θα υπολογιστεί και ο ΕΝΦΙΑ.

Σημειώνεται πως στην πλατφόρμα τα Φυσικά Πρόσωπα μπορούν να υποβάλουν δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9) για τα έτη 2010 και μετά. Επίσης, δίνεται η δυνατότητα εκτύπωσης ατομικού εκκαθαριστικού σημειώματος ΦΑΠ για τα έτη 2010 έως 2013 και πράξη Διοικητικού/Διορθωτικού προσδιορισμού φόρου ΕΝΦΙΑ για τα έτη 2014 και μετά, εφόσον έχουν εκδοθεί.

πηγη:eleftheria.gr

Σχόλια