ΟΑΕΔ: Έρχονται εννέα προγράμματα με 93.500 νέες θέσεις εργασίας

Συνολικά 9 νέα προγράμματα για την απασχόληση 93.500 ανέργων θα «ανοίξουν» μέσα στους πρώτους μήνες του 2022 από τον ΟΑΕΔ. Παράλληλα ανοιχτά...


Συνολικά 9 νέα προγράμματα για την απασχόληση 93.500 ανέργων θα «ανοίξουν» μέσα στους πρώτους μήνες του 2022 από τον ΟΑΕΔ. Παράλληλα ανοιχτά για αιτήσεις είναι άλλα επτά προγράμματα με 30.800 θέσεις εργασίας.

Τα συγκεκριμένα προγράμματα που θα υλοποιηθούν μέσα στο 2022 έρχονται να υπηρετήσουν τη νέα γενιά ενεργών πολιτικών απασχόλησης με στόχο τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στη μάχη για την μείωση της ανεργίας και την αύξηση της απασχόλησης, ο ΟΑΕΔ. Βασικό εργαλείο στην προσπάθεια αυτή, θα είναι το Ταμείο Ανάκαμψης, καθώς ήδη, έχουν εγκριθεί δράσεις ύψους 500 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τον ΟΑΕΔ η «νέα γενιά» ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης σχεδιάζεται με στόχο να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των επιχειρήσεων και των ανέργων, με ισχυρά κίνητρα μέσω αυξημένων ποσοστών επιχορήγησης μισθού και εισφορών, απλουστευμένες προϋποθέσεις συμμετοχής, ταχύτερες διαδικασίες ένταξης, πρόσληψης και αποπληρωμής, καθώς και ενεργό ρόλο των εργασιακών συμβούλων στη διαδικασία της συμβουλευτικής και της σύζευξης.

Βάσει του αρχικού σχεδιασμού, πάντως, το βάρος θα πέσει σε προγράμματα που θα συνδυάζουν την αναβάθμιση των δεξιοτήτων με την απασχόληση καθώς και προγράμματα που θα απευθύνονται σε ομάδες στόχους όπως ηλικίας έως 45 ετών, άτομα που αντιμετωπίζουν εμπόδια στην πρόσβασή τους στην αγορά εργασίας, νέους αλλά και μακροχρόνια άνεργους καθώς και γυναίκες. Παράλληλα, θα στηριχθούν επιχειρήσεις που θα επιλέξουν να μετατοπίσουν το επιχειρηματικό τους ενδιαφέρον και θα στραφούν σε δραστηριότητες της «πράσινης οικονομίας».

1) Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 10.000 μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 45 ετών και άνω, σε περιοχές θύλακες υψηλής ανεργίας, συνολικού προϋπολογισμού 120 εκ. ευρώ.

Η δράση αφορά στην άμεση αντιμετώπιση της ανεργίας και τη διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής, σε περιοχές με υψηλό δείκτη ανεργίας, με έμφαση στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της πράσινης και κυκλικής οικονομίας, με διάρκεια επιχορήγησης 18 μηνών και μηνιαίο ποσό επιχορήγησης που θα κυμαίνεται στα 700 ευρώ.

2) Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 10.000 ανέργων που αντιμετωπίζουν εμπόδια στην ένταξη ή επανένταξή τους στην αγορά εργασίας, συνολικού προϋπολογισμού 111 εκ. ευρώ.

Ωφελούμενοι της δράσης θα είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανεργίας του ΟΑΕΔ οι οποίοι ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες, όπως άτομα με αναπηρία, αποφυλακισμένοι, απεξαρτημένοι, νεαρά παραβατικά άτομα που βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο, θύματα ενδοοικογενειακής ή έμφυλης βίας, διεμφυλικά πρόσωπα και θύματα εμπορίας ανθρώπων, καθώς και άνεργοι που αντιμετωπίζουν σημαντικά εμπόδια στην ένταξη ή επανένταξή τους στην αγορά εργασίας όπως μητέρες που επιστρέφουν στην αγορά εργασίας μετά την ανατροφή των παιδιών τους, μακροχρόνια άνεργοι άνω των 24 μηνών ή ηλικίας άνω των 55 ετών, άτομα με πολύ χαμηλό μορφωτικό επίπεδο, μονογονεϊκές οικογένειες, κλπ. Η διάρκεια του προγράμματος θα κυμαίνεται από 1-2 χρόνια, ανάλογα με την κατηγορία του ανέργου, ενώ η μηνιαία επιχορήγηση μισθού και εισφορών θα κυμαίνεται στα 720 ευρώ.

6) Ολοκληρωμένο πρόγραμμα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης με συνδυασμό προγράμματος βραχυπρόθεσμης απασχόλησης για 15.000 ανέργους ηλικίας 25-45 ετών.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα θα υλοποιηθεί σε κύκλους. Στόχος είναι η κατάρτιση και επανένταξη στην αγορά εργασίας των μακροχρόνια ανέργων, ειδικά εκείνων που δεν έχουν βασικές ψηφιακές δεξιότητες, είναι αποσυνδεδεμένοι από την εργασία. Μέσω του προγράμματος θα παρέχονται ψηφιακές δεξιότητες μεσαίου επιπέδου στους τομείς πωλήσεων, μάρκετινγκ, διαχείρισης πελατολογίου κ.α. σε θέματα ανάλυσης δεδομένων, ψηφιακού μάρκετινγκ, προγραμματισμού, υποστήριξη δικτύων, ψηφιακού σχεδιασμού, κ.α.

7) Πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας για 12.000 νέους ανέργους ηλικίας 18-30 ετών.

Το πρόγραμμα θα έχει διάρκεια επτά μήνες και θα καταβάλλει στους ωφελούμενους μηνιαία αποζημίωση ίση με τον κατώτατο καθαρό μισθό (με πλήρεις ασφαλιστικές εισφορές), καθώς και αναλογία δώρων εορτών και επιδόματος αδείας. Οι επιχειρήσεις εντάσσονται ανάλογα με τον αριθμό των εργαζομένων τους. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να μην έχει προβεί η επιχείρηση σε μείωση προσωπικού λόγω καταγγελίας σύμβασης εργασίας στο 3μηνο πριν την υποβολή της αίτησης.

8) Προγράμματα ανοικτού πλαισίου για 22.500 ανέργους.

Τα συγκεκριμένα προγράμματα αποτελούν επέκταση του μοντέλου λειτουργίας του πιλοτικού προγράμματος που εφαρμόστηκε στην Ελευσίνα, και συνδύασε τόσο τις ανάγκες των ανέργων όσο και τις ανάγκες της τοπικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας, σε τρεις νέες περιοχές.

9) Πρόγραμμα δημιουργίας 5.000 νέων θέσεων εργασίας, με έμφαση στις γυναίκες, σε επιχειρήσεις της πράσινης οικονομίας.

Το πρόγραμμα θα απευθύνεται σε επιχειρήσεις που είτε λειτουργούν είτε μετατοπίζουν το επιχειρηματικό τους μοντέλο με σκοπό την περαιτέρω ανάπτυξη της πράσινης οικονομίας. Η υλοποίηση του προγράμματος θα γίνει σε κύκλους.

Σχόλια