Πως τα υποπροϊόντα των ελαιοτριβείων καθαρίζουν υδάτινους πόρους

Στην εξάλειψη ρυπαντών από το νερό συμβάλει ενεργός άνθρακας που παρασκευάστηκε από υπολείμματα της ελαιοπαραγωγής όπως ελαιοπυρήνες, υπολεί...


Στην εξάλειψη ρυπαντών από το νερό συμβάλει ενεργός άνθρακας που παρασκευάστηκε από υπολείμματα της ελαιοπαραγωγής όπως ελαιοπυρήνες, υπολείμματα από το κλάδεμα των ελαιόδεντρων και υποπροϊόντα των ελαιοτριβείων.

Ο ενεργός άνθρακας παράχθηκε με τη χρήση της μεθόδου της υδροθερμικής ανθρακοποίησης και απομακρύνει μέσω απορρόφησης ρύπους όπως η ιβουπροφαίνη, η τρικλοζάνη και η δικλοφαινάκη.


Μάλιστα, το δυναμικό προσρόφησης είναι συγκρίσιμο με εκείνο άλλων ενεργών ανθράκων που κυκλοφορούν στο εμπόριο, με τη διαφορά ότι οι τελευταίοι προέρχονται από διεργασίες πολύ πιο πολύπλοκες και δαπανηρές. Έτσι, η ανακάλυψη αυτή συνεισφέρει διπλά, στοχεύοντας στη βελτιστοποίηση των υδάτινων πόρων με την ελαχιστοποίηση της δαπάνης ενεργειακών πόρων, ενώ αποτελεί τρόπο αξιοποίησης των αποβλήτων, συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο στην κυκλική οικονομία.

Η παραπάνω καινοτομία προέκυψε από πειράματα των Esperanza Romero και Laura Delgado, του Τμήματος Περιβαλλοντικής Προστασίας του Πειραματικού Σταθμού του Zaidín.

Πηγή: Olimerca olivenews.gr

Σχόλια