Εκπαιδευτικό Ταξίδι της Π.Ε.Π.Τ.Ε.Γ. στην Ολλανδία

Η Π.Ε.Π.Τ.Ε.Γ. (Πανελλήνια Ένωση Πτυχιούχων Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Γεωτεχνικών) ο επιστημονικός και επαγγελματικός φορέας των Πτυχιούχων Γ...


Η Π.Ε.Π.Τ.Ε.Γ. (Πανελλήνια Ένωση Πτυχιούχων Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Γεωτεχνικών) ο επιστημονικός και επαγγελματικός φορέας των Πτυχιούχων Γεωπόνων – Γεωτεχνικών της Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, όπως γνωρίζετε συμμετέχει στα εκπαιδευτικά προγράμματα ERASMUS+.

Για το έτος 2022 το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που εγκρίθηκε από το Ι.Κ.Υ. στα πλαίσια του προγράμματος ERASMUS είναι για την ΟΛΛΑΝΔΙΑ (7 ημέρες στο Άμστερνταμ και 7 ημέρες στο Ρότερνταμ).

Το θέμα του προγράμματος είναι: ''Καινοτόμες Μέθοδοι για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Αγροτικών Παραπροϊόντων''

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί το από τις 10 έως τις 23 Φεβρουαρίου 2022 .

Οι παροχές που καλύπτονται από το πρόγραμμα είναι:
 1. Κατάρτιση των συμμετεχόντων.
 2. Αεροπορικά εισιτήρια από Αθήνα – Ολλανδία / Ολλανδία – Αθήνα .
 3. Μετακινήσεις για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα .
 4. Διαμονή 14 διανυκτερεύσεις .
 5. Ημιδιατροφή .
 6. Χορήγηση πιστοποιητικού παρακολούθησης του προγράμματος.
Παρακαλούμε όσα μέλη ενδιαφέρονται να επικοινωνήσουν με την Ένωση στο info@pepteg.gr και να επισυνάψουν τα σχετικά έγγραφα που αναφέρονται στα κριτήρια επιλογής έως την Τετάρτη 26/01/2022

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ:
 1. Να είναι οικονομικά τακτοποιημένα & χωρίς πειθαρχικά παραπτώματα μέλη.
 2. Να έχουν σχέση με το αντικείμενο & τον τίτλο του προγράμματος.
 3. Να συμμετέχουν στις δραστηριότητες της Ένωσης.
 4. Να έχουν αποστείλει αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
 5. Να έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό της πανδημίας COVID και να έχουν τα απαραίτητα πιστοποιητικά έγγραφα.
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ:

Η τελική επιλογή θα γίνει από επιτροπή της Ένωσης βάση των παραπάνω κριτηρίων .


Αθήνα, 21-01-2022


Γραφείο Τύπου & Επικοινωνίας της Π.Ε.Π.Τ.Ε.Γ.

pepteg newΣυνημμένo αρχείo:
ΠΗΓΗ:pepteg.gr

Σχόλια