Ο Επίτροπος Γεωργίας ρίχνει όλο το βάρος στη γεωργία άνθρακα

Ο Επίτροπος Γεωργίας της ΕΕ, Γιάνους Βοϊτσεχόφσκι, υποσχέθηκε να κάνει ό,τι μπορεί για να θέσει τη γεωργία άνθρακα στο επίκεντρο των στρατηγ...


Ο Επίτροπος Γεωργίας της ΕΕ, Γιάνους Βοϊτσεχόφσκι, υποσχέθηκε να κάνει ό,τι μπορεί για να θέσει τη γεωργία άνθρακα στο επίκεντρο των στρατηγικών σχεδίων της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) των κρατών μελών.

Υπογραμμίζοντας ότι η γεωργία άνθρακα αποτελεί βασική προτεραιότητα της γαλλικής προεδρίας, ο Επίτροπος τόνισε τη σημασία της για το μέλλον της ευρωπαϊκής γεωργίας κατά τη διάρκεια συνεδρίασης της επιτροπής γεωργίας του Κοινοβουλίου (AGRI) τη Δευτέρα (10 Ιανουαρίου).


«Πρέπει να εργαστούμε από κοινού για να υποστηρίξουμε την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής γεωργίας» – όπως είπε, χαρακτηρίζοντάς την ως «καλή ευκαιρία» για τους αγρότες προκειμένου να έχουν πρόσθετη πηγή εσόδων στο μέλλον.

Η γεωργία άνθρακα αποσκοπεί στην αύξηση της ποσότητας του διοξειδίου του άνθρακα (CO2) που αποθηκεύεται στο έδαφος, μειώνοντας την παρουσία του στην ατμόσφαιρα.

Αυτό επιτυγχάνεται με τη χρήση διαφόρων γεωργικών μεθόδων που κυμαίνονται από την αμειψισπορά, τις καλλιέργειες κάλυψης και τη μειωμένη κατεργασία του εδάφους μέχρι την εφαρμογή αζώτου.

Επί του παρόντος δεν υπάρχει κανένα στοχευμένο εργαλείο πολιτικής για την παροχή σημαντικών κινήτρων για την απομάκρυνση του άνθρακα και την προστασία των αποθεμάτων άνθρακα.

Για να αντιμετωπιστεί αυτό, η νέα ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τους βιώσιμους κύκλους άνθρακα, που δημοσιεύθηκε τον Δεκέμβριο, καθορίζει δράσεις για τη στήριξη της γεωργίας άνθρακα και την αναβάθμιση του επιχειρηματικού μοντέλου για την ανταμοιβή των διαχειριστών γης για τη δέσμευση άνθρακα και την προστασία της βιοποικιλότητας.

Η Επιτροπή θα προτείνει επίσης ένα ρυθμιστικό πλαίσιο της ΕΕ για την πιστοποίηση της απομάκρυνσης άνθρακα έως το τέλος του 2022.

Ωστόσο, η ανακοίνωση δεν έλαβε θερμής αποδοχής από τον τομέα της γεωργίας, ενώ οι ΜΚΟ την κατηγόρησαν ότι αφήνει τους πραγματικούς ρυπαντές να ξεφύγουν.

Ενώ οι ευρωβουλευτές εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για το βάρος που έχει ρίξει ο Επίτροπος στη γεωργία με βάση τον άνθρακα, αρκετοί από αυτούς έσπευσαν να ρωτήσουν πως αυτά όλα θα γίνουν πράξη.

Για παράδειγμα, ο αριστερός ευρωβουλευτής Λουκ Μινγκ Φλάναγκαν ρώτησε αν ο Επίτροπος θα εξετάσει το ενδεχόμενο να καταστήσει τη γεωργία άνθρακα ειδικό μέτρο στα στρατηγικά σχέδια της ΚΑΠ.

Μέσω αυτών των σχεδίων, οι χώρες της ΕΕ θα καθορίσουν πώς σκοπεύουν να επιτύχουν τους εννέα στόχους της μεταρρύθμισης της ΚΑΠ σε επίπεδο ΕΕ, ενώ ταυτόχρονα θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες των γεωργών και των αγροτικών τους κοινοτήτων.

Εν τω μεταξύ, ο Ιρλανδός συνάδελφός του Κολμ Μάρκει διερωτήθηκε αν η Επιτροπή θα εξετάσει το ενδεχόμενο να δημιουργήσει μια ξεχωριστή ροή εισοδήματος ή δομή ειδικά για την ανθρακοκαλλιέργεια, ώστε να διασφαλιστεί ότι οι αγρότες δεν θα βρεθούν σε μια κατάσταση όπου θα είναι υποχρεωμένοι να κάνουν περισσότερη δουλειά για τα ίδια χρήματα.

Οι ανησυχίες του απηχούν αυτές του Πέκκα Πεσόνεν, γενικού γραμματέα της ένωσης αγροτών της ΕΕ COPA-COGECA, ο οποίος δήλωσε στη EURACTIV τον Νοέμβριο ότι, ενώ οι πρωτοβουλίες της Επιτροπής για την μείωση του άνθρακα θα μπορούσαν να αποτελέσουν μια πρόσθετη πηγή εισοδήματος για τους αγρότες, θα μπορούσαν «εύκολα να αποτελέσουν ένα πρόσθετο οικονομικό και διοικητικό βάρος για αυτούς».

Αυτό ενέχει τον κίνδυνο να αυξηθούν τα κόστη, να μειωθεί η παραγωγικότητά τους και να μειωθούν τα εισοδήματά τους – όπως προειδοποίησε.

Σε απάντηση, ο Επίτροπος υποσχέθηκε ότι «θα προσπαθήσει να διασφαλίσει ότι η γεωργία άνθρακα, σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο βαθμό, θα ενσωματωθεί στα στρατηγικά σχέδια [της ΚΑΠ]». Ωστόσο, παραδέχθηκε ότι αυτό αποτελεί μια πρόκληση.

Διαβεβαίωσε, επίσης, ότι δεν πρόκειται στην ΕΕ «οι αγρότες να κάνουν περισσότερα για τα ίδια χρήματα», αλλά αντίθετα επέμεινε ότι υπάρχει «πιθανότητα να συμβεί ακριβώς το αντίθετο».

«Οι αγρότες θα ανταμείβονται για καλές πρακτικές για τις οποίες δεν έχουν ανταμειφθεί μέχρι σήμερα», είπε. Υποσχέθηκε, μάλιστα, ότι θα δοθεί μια «εναλλακτική λύση στη βιομηχανική γεωργία».

 Μεταφρασμένο από Γεωργία Ευαγγελία Καραγιάννη

Από Natasha Foote , EurActiv.com

Σχόλια