Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας: Συνάντηση Σπανού - Κελαιδίτη με τον ΥφΑΑΤ Σίμο Κεδίκογλου για το αρδευτικό Φράγμα Ψαχνών

Συνάντηση του Περιφερειάρχη Στερεάς Φάνη Σπανού και του Αντιπεριφερειάρχη Ευβοίας Γιώργου Κελαιδίτη  στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης με το...


Συνάντηση του Περιφερειάρχη Στερεάς Φάνη Σπανού και του Αντιπεριφερειάρχη Ευβοίας Γιώργου Κελαιδίτη  στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης με τον Υφυπουργό Σίμο Κεδίκογλου και βουλευτή Ευβοίας για:

- Το αρδευτικό Φράγμα Ψαχνών. Το Υπουργείο έχει προβεί σε προένταξη του έργου στο πρόγραμμα ΥΔΩΡ 2.0, ενώ η Περιφέρεια ολοκληρώνει την ωρίμανση των απαραίτητων μελετών.- Την ολοκλήρωση του Αλιευτικού Καταφυγίου Λιχάδας. 

Τις αμέσως επόμενες μέρες θα υποβληθεί σχετικός φάκελος από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, ώστε να μπει το νέο έργο σε διαδικασία ένταξης στο πρόγραμμα ΕΠΑΛ Αλιείας και Θάλασσας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.

Επίσης εξετάστηκε η προοπτική δημιουργίας δημόσιου σφαγείου στη Βόρεια Εύβοια και τα μεγάλα οφέλη που θα προσδώσει στην ευρύτερη περιοχή μια τέτοια δομή.

Σχόλια