Σε εφαρμογή ο νέος Κανονισμός για τα βιολογικά της ΕΕ

Σε ισχύ από την αρχή του 2022 βρίσκεται ο νέος Κανονισμός Βιολογικών της ΕΕ, η εφαρμογή του οποίου είχε παραταθεί κατά ένα έτος, δίνοντας το...


Σε ισχύ από την αρχή του 2022 βρίσκεται ο νέος Κανονισμός Βιολογικών της ΕΕ, η εφαρμογή του οποίου είχε παραταθεί κατά ένα έτος, δίνοντας τον απαραίτητο χρόνο προσαρμογής σε κράτη και επιχειρήσεις εν μέσω της πανδημικής κρίσης.

Πρόκειται για τον κανονισμό (EU) 2018/848, που έρχεται να αναβαθμίσει ρυθμίσεις γύρω από τις αρχές της βιολογικής παραγωγής και τους κανόνες που τη διέπουν σε όλα τα στάδια, τη σχετική πιστοποίηση, την επισήμανση και προώθηση των προϊόντων της, αλλά και τους ελέγχους, τις εισαγωγές και τις εξαγωγές.

Αποτελείται από κανόνες που ανταποκρίνονται σε έναν ταχέως αναπτυσσόμενο τομέα, οι οποίοι, σύμφωνα με την Κομισιόν, έχουν σχεδιαστεί να διασφαλίσουν δίκαιο ανταγωνισμό για τους Ευρωπαίους παραγωγούς.

Στοχεύουν στην αντιμετώπιση της απάτης και στη διατήρηση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης, μέσω πιο απλουστευμένων κανόνων παραγωγής, ενδυνάμωση του συστήματος ελέγχου σε όλη την αλυσίδα και αυστηρότερα προληπτικά μέτρα, εφαρμογή αντίστοιχων μέτρων και για τους παραγωγούς τρίτων χωρών με αυτά των Ευρωπαίων.

Η λίστα των προϊόντων που καλύπτουν διευρύνεται με προϊόντα, όπως το αλάτι, ο φελλός, η κηρήθρα κ.ά. και προστίθενται κανόνες σε κατηγορίες όπως η κονικλοτροφία κ.λπ.

Από την άλλη, το σύστημα ομαδικής πιστοποίησης διευκολύνει τη διαδικασία για τους μικρούς παραγωγούς, ενώ προβλέπεται πιο ομοιόμορφη προσέγγιση για τη μείωση του κινδύνου τυχαίας μόλυνσης από φυτοφάρμακα, καθώς και σταδιακή κατάργηση των εξαιρέσεων για την παραγωγή σε οριοθετημένο πλαίσιο στα θερμοκήπια.

Ήδη, η Κομισιόν από τον Μάρτιο του 2021 έχει ανοίξει έναν νέο δρόμο για τα βιολογικά μέσω του Σχεδίου Δράσης, με τον στόχο του 25% βιολογικής γης έως το 2030, που προκύπτει από την Πράσινη Συμφωνία.

Πρόκειται για ένα σχέδιο 23 δράσεων που χωρίζονται σε τρεις άξονες: τόνωση της ζήτησης και διασφάλιση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης, ενίσχυση της μετατροπής και ολόκληρης της αλυσίδας αξίας και βελτίωση της συμβολής στην περιβαλλοντική βιωσιμότητα.

ΠΗΓΉ:ypaithros.gr

Σχόλια