Έρευνα ΔΙΠΑΕ για την εξέλιξή των αποφοίτων της Σχολής Τεχνολόγων Γεωπόνων του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης

Eπισυνάπτεται ερωτηματολόγιο που συντάχθηκε στο πλαίσιο έρευνας που διεξάγει το Τμήμα Γεωπονίας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος. Το ε...


Eπισυνάπτεται ερωτηματολόγιο που συντάχθηκε στο πλαίσιο έρευνας που διεξάγει το Τμήμα Γεωπονίας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος.
Το ερωτηματολόγιο απευθύνεται σε απόφοιτες και απόφοιτους της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας - Σχολής Τεχνολόγων Γεωπόνων του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης.

Αντικείμενο της έρευνας είναι η εξέλιξή των αποφοίτων της Σχολής, μετά τη λήψη του πτυχίου τους.

Παρακαλούμε, όλους όσοι έχουν λάβει το πτυχίο τους από τη συγκεκριμένη Σχολή, να συμμετέχουν σε αυτήν την πολύ σημαντική έρευνα.

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Σ.ΤΕ.Γ.:ΠΗΓΗ:pepteg.gr

Σχόλια