Αναφορά Βαγγέλη Αποστόλου για τον αποκλεισμό του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ταξιάρχη από τη χορήγηση μη επιστρεπτέας προκαταβολής φόρου

Εκτός ενισχύσεων πυροπλήκτων οι συκοπαραγωγοί του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ταξιάρχη Β. Εύβοιας Αναφορά από Αποστόλου Το θέμα έθεσε στην βουλή...


Εκτός ενισχύσεων πυροπλήκτων οι συκοπαραγωγοί του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ταξιάρχη Β. Εύβοιας

Αναφορά από Αποστόλου

Το θέμα έθεσε στην βουλή ο βουλευτής Ευβοίας του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Βαγγέλης Αποστόλου, με κατάθεση σχετικής αναφοράς, η οποία έχει ως εξής:

Προς το Προεδρείο της Βουλής των Ελλήνων

ΑΝΑΦΟΡΑ

Για τον κ. Υπουργό Οικονομικών

Θέμα: Αποκλεισμός του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ταξιάρχη Εύβοιας από τη χορήγηση μη επιστρεπτέας προκαταβολής φόρου.

Ο βουλευτής Εύβοιας Αποστόλου Ευάγγελος καταθέτει προς τον Υπουργό Οικονομικών την από 29.12.2021 Διαμαρτυρία του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ταξιάρχη Εύβοιας, σύμφωνα με την οποία ζητούν να μην αποκλειστεί ο Αγροτικός Συνεταιρισμός από τη χορήγηση της μη επιστρεπτέας προκαταβολής φόρου για τυπικούς λόγους, σχετικούς με τον κύκλο εργασιών του Συνεταιρισμού, τους οποίους δεν έλαβαν υπόψη στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ.

Επισυνάπτεται η σχετική επιστολή διαμαρτυρίας.

Παρακαλούμε για την απάντηση και τις ενέργειές σας και να μας ενημερώσετε σχετικά.

Αθήνα, 05 Ιανουαρίου 2022

Ο καταθέτων βουλευτής

Ευάγγελος Αποστόλου


Σχόλια