Β. Κόκκαλης: Να γίνουν ακατάσχετες οι ενισχύσεις στον Πρωτογενή τομέα λόγω covid-19

Την παρέμβαση της κυβέρνησης ζητά ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Λάρισας, Βασ. Κόκκαλης, ώστε οι κρατικές ενισχύσεις στον πρωτογενή τομέα λόγω της π...


Την παρέμβαση της κυβέρνησης ζητά ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Λάρισας, Βασ. Κόκκαλης, ώστε οι κρατικές ενισχύσεις στον πρωτογενή τομέα λόγω της πανδημίας, να γίνουν ακατάσχετες από τα τραπεζικά ιδρύματα.

Με αίτημά του προς τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σπ. Λιβανό, ο κ. Κόκκαλης σημειώνει μεταξύ άλλων: 

«Ως γνωρίζετε, σε εφαρμογή της υπ’ αριθμόν 1184/247574 (ΦΕΚ ΒΓ 4246/14.09.2021) Υπουργικής Απόφασης περί χορήγησης κρατικών ενισχύσεων, στα πλαίσια της αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορονοϊού στον πρωτογενή τομέα, οι κτηνοτρόφοι χοιροτρόφοι, που κρίθηκε, ότι πληρούν τα κριτήρια της εν λόγω υπουργικής απόφασης, κρίθηκαν δικαιούχοι κρατικών ενισχύσεων. Τα δικαιούμενα ποσά της ενίσχυσης πιστώθηκαν, ως προβλέπεται, από τον ΟΠΕΚΕΠΕ την 31/12/2021 στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων, πλην όμως ουδέποτε έφτασαν στην τσέπη αυτών. 

Ειδικότερα, πολλοί εκ των δικαιούχων κτηνοτροφών, δεδομένης της μακράς ύφεσης λόγω της πανδημίας, δημιούργησαν ληξιπρόθεσμες οφειλές σε ιδιώτες και Δημόσιο, με συνέπεια, οι τραπεζικοί λογαριασμοί στους οποίους πιστώθηκαν οι ενισχύσεις, να έχουν δεσμευθεί – κατασχεθεί και η Τράπεζα ως Τρίτος, να μην έχει δικαίωμα να αποδώσει στους δικαιούχους χοιροτρόφους, κτηνοτρόφους, αγρότες, το ποσό των ενισχύσεων που πιστώθηκε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Και, όχι μόνο έχει δεσμευθεί το ποσό της ενίσχυσης, αλλά ελλοχεύει άμεσος κίνδυνος, εάν ήδη δεν έχει γίνει, το ποσό να αποδοθεί στον δανειστή και έτσι να απωλέσει ο δικαιούχος οριστικά την κρατική ενίσχυση.

Το παράδοξο όμως της υπόθεσης αυτής είναι ότι οι κτηνοτρόφοι χοιροτρόφοι, δεν μπορούν να λάβουν την ενίσχυση – αποζημίωση, παρά το μη αμφισβητούμενο γεγονός, ότι τα ποσά που πιστώθηκαν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ συνίστανται σε ενισχύσεις που καταβάλλονται στο πλαίσιο δράσεων αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού covid-19 στον πρωτογενή τομέα, και ως εκ τούτου, σύμφωνα με το άρθρο 146 του ν. 4764/2020, το ποσό αυτό, δεν υπόκεινται σε οποιονδήποτε φόρο, τέλος, εισφορά ή άλλη κράτηση υπέρ του Δημοσίου-και είναι ανεκχώρητο και ακατάσχετο στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο».

Το ζήτημα έχει προκαλέσει την αντίδραση των δικαιούχων, οι οποίοι προσπαθούν να πείσουν την Τράπεζα για το αυτονόητο, πλην όμως η εκάστοτε Τράπεζα δεν στηρίζεται στο νόμο, αλλά ζητά από τον ΟΠΕΚΕΠΕ να αποστείλει διευκρίνιση με χαρακτηρισμό των ποσών ως κρατικών ενισχύσεων ακατάσχετων. 

Ως εκ τούτου, είναι επιτακτική η παρέμβασή σας, ώστε τα τραπεζικά ιδρύματα να αποδώσουν παραχρήμα στους δικαιούχους την ενίσχυση εξαιτίας των ζημιών εκ της πανδημίας, διευκρινίζοντας μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ τον ακατάσχετο χαρακτήρα των κρατικών αυτών ενισχύσεων.

Διαφορετικά, οι ενισχύσεις θα αποδοθούν στο Δημόσιο για την εξόφληση άλλων οφειλών, και οι ενισχύσεις λόγω της πανδημίας στον πρωτογενή τομέα, αντί να ενισχύσουν τους κτηνοτρόφους, θα επιστραφούν με το άλλο χέρι στο Δημόσιο».


Σχόλια