«Τα Αρωματικά Φαρμακευτικά Φυτά Ολύμπου, ως πρόκληση για διατήρηση της βιοποικιλότητας -Olympus+»

Τα μοναδικά φυτά του Ολύμπου. Ένας από τους σημαντικότερους στόχους του έργου με τίτλο «Τα Αρωματικά Φαρμακευτικά Φυτά Ολύμπου, ως πρόκληση ...


Τα μοναδικά φυτά του Ολύμπου.
Ένας από τους σημαντικότερους στόχους του έργου με τίτλο «Τα Αρωματικά Φαρμακευτικά Φυτά Ολύμπου, ως πρόκληση για διατήρηση της βιοποικιλότητας -Olympus+», το οποίο υλοποιείται από το Δίκτυο «Περραιβία», το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, τον Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου και το Χιονοδρομικό - Ορειβατικό -Περιβαλλοντικό Σύλλογο Σπαρμού Ολύμπου και το οποίο χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο, είναι η δημιουργία συγκεκριμένων δεικτών πάνω στους οποίους θα μπορεί να βασιστεί μια πιλοτική στρατηγική διαχείρισης των περιοχών, όπου τα αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά απειλούνται με εξαφάνιση.


Ωστόσο καθώς τα φυτά αυτά αποτελούν ένα σημαντικό αντικείμενο για την ανάπτυξη καινοτόμου επιχειρηματικότητας σε πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή επίπεδο και η καλλιέργειά τους, εκτός από μοχλός διατήρησης του φυτογενετικού υλικού, μπορεί να συμβάλει σημαντικά στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, θα οργανωθούν στο πλαίσιο του Προγράμματος εξειδικευμένες ημερίδες και συναντήσεις με όσους δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτόν. 

Βασικός σκοπός αυτής της δράσης είναι να φέρει σε άμεση επαφή «γύρω από το ίδιο τραπέζι», τις διάφορες παραγωγικές ομάδες και τους φορείς αυτοδιοίκησης και εκπαίδευσης (όπως παραγωγούς, επιχειρήσεις μεταποίησης, εκπροσώπους της Περιφέρειας και των Δήμων, εξειδικευμένους επιστήμονες κ.λπ.), ώστε να αναζητήσουν κοινές λύσεις σε προβλήματα που αφορούν την πρωτογενή παραγωγή, τη μεταποίηση, την αναζήτηση αγορών, την εξεύρεση χρηματοδοτικών πόρων και τη δημιουργία ουσιαστικών προγραμμάτων εκπαίδευσης για κάθε στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας.

Όλα αυτά συζητήθηκαν στην πρώτη συνάντηση εργασίας που διοργάνωσε προ ημερών στην Ελασσόνα το Δίκτυο «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ» και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, παρουσία ου δημάρχου Ελασσόνας Ν. Γάτσα, ενώ η προσδοκία όλων των φορέων που εμπλέκονται στο συγκεκριμένο Πρόγραμμα είναι, μεταξύ άλλων, να τονωθεί το ενδιαφέρον της τοπικής κοινωνίας για την αειφόρο παραγωγή Αρωματικών και Φαρμακευτικών φυτών και να ενισχυθεί η δημιουργία και η ανάπτυξη καινοτόμων-ανταγωνιστικών παραγωγικών μονάδων στον πρωτογενή τομέα, φιλικότερων προς το περιβάλλον.

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Για τους στόχους υλοποίησης του Προγράμματος μίλησε ο αναπληρωτής καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, δ/ντής Εργαστηρίου Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου του Τμήματος Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος, Χρήστος Λύκας, ο οποίος υποστήριξε τα εξής: 

''Πρωταρχικό βήμα για τον σκοπό αυτόν αποτελεί η ανάπτυξη και η λειτουργία ενός σταθερού δίαυλου επικοινωνίας μεταξύ των παραπάνω φορέων και η δημιουργία ενός πλαισίου όπου θα μπορεί να συζητηθεί «τι είναι αυτό που η αγορά επιθυμεί και τι μπορεί ο παραγωγός να προσφέρει''. 

''Επίσης μέσα από αυτήν τη διαδικασία θα μπορεί να καθοριστεί διαχρονικά η δυνατότητα και ο βαθμός συμμετοχής των εμπλεκόμενων φορέων στη δημιουργία μιας στρατηγικής ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας των τοπικών προϊόντων Αρωματικών και Φαρμακευτικών φυτών στη διεθνή αγορά. 

Αυτό θα μπορούσε να υλοποιηθεί με τη θέσπιση σχετικών εκθέσεων, την ίδρυση γραφείου διασύνδεσης, την κατασκευή ιστοσελίδας ενημέρωσης, τη δημιουργία εργαλείων προβολής και αναζήτηση επιχειρήσεων και παραγωγών κ.λπ. 

Παράλληλα στο πλαίσιο του Προγράμματος θα οργανωθούν σεμινάρια με συμμετοχή εξειδικευμένων επιστημόνων, ιδιωτών και στελεχών επιχειρήσεων για την εκπαίδευση των νέων, καθώς και την περαιτέρω ενημέρωση των παλαιότερων παραγωγών. Θα παρουσιαστούν πρακτικά θέματα που αφορούν τις καλλιεργητικές τεχνικές, τη μετασυλλεκτική μεταχείριση, τη μεταποίηση των προϊόντων, την αγορά-εγκατάσταση και κατασκευή του απαραίτητου εξοπλισμού, την αναζήτηση αγορών, την αξιολόγηση της ποιότητας των προϊόντων, τη δυνατότητα ένταξης σε αναπτυξιακά προγράμματα, καθώς και σε θέματα που αφορούν τη διαδικασία αδειοδότησης και εμπορίας των προϊόντων. Κατά τη διάρκεια των σεμιναρίων θα παρουσιαστούν επίσης συγκεκριμένες περιπτώσεις επιτυχημένων προσπαθειών δημιουργίας υγειών και συνεχώς αναπτυσσόμενων μικρών επιχειρήσεων, που δημιουργήθηκαν από παραγωγούς Αρωματικών και Φαρμακευτικών φυτών στην περιοχή της Θεσσαλία''.


Γ. Ρούστας

ΠΗΓΗ: eleftheria.gr

Σχόλια