Καστοριά: 5 φωτοβολταϊκά πάρκα με χρηματοδότηση από τον αγωγό ΤΑΡ για να πραγματοποιείται ενεργειακός συμψηφισμός (net metering) για άρδευση

Πέντε φωτοβολταϊκά πάρκα στον Δήμο Καστοριάς χρηματοδότησε η Εταιρεία Trans Adriatic Pipeline AG (TAP AG) με περίπου 700.000 ευρώ, στο πλαίσ...


Πέντε φωτοβολταϊκά πάρκα στον Δήμο Καστοριάς χρηματοδότησε η Εταιρεία Trans Adriatic Pipeline AG (TAP AG) με περίπου 700.000 ευρώ, στο πλαίσιο του προγράμματος Κοινωνικών και Περιβαλλοντικών Επενδύσεων.

Πρόκειται για πάρκα συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 0,5MW, η κατασκευή των οποίων πραγματοποιήθηκε σε στενή συνεργασία με τους Τοπικούς Οργανισμούς Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ) Κορησού, Λιθιάς και Βασιλειάδας, Σταυροποτάμου, Μελισσοτόπου και Βέργας και θα ωφελήσει περίπου 2.000 κατοίκους των γειτονικών κοινοτήτων.

Πιο συγκεκριμένα, 1.085 ηλιακοί συλλέκτες τοποθετήθηκαν στις κοινότητες Κορησού, Λιθιάς, Βασιλειάδας και Σταυροποτάμου, προκειμένου να πραγματοποιείται ενεργειακός συμψηφισμός (net metering), που θα επιτρέψει στους καλλιεργητές να μειώσουν το ενεργειακό κόστος που σχετίζεται με την άρδευση και να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα των αρδευτικών δικτύων και διαδικασιών, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα των γεωργικών προϊόντων τους στην αγορά.

Η ονομαστική ισχύς κάθε φωτοβολταϊκού πάρκου είναι 100kW, ενώ η εκτιμώμενη ετήσια παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και η απόδοση από κάθε πάρκο, σε έναν κύκλο ζωής 25 ετών, είναι περίπου 145.000kWh και 3.250.000kWh αντίστοιχα.

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, Γιώργος Κασαπίδης, υπογράμμισε τη σημαντική συνεισφορά του συγκεκριμένου έργου στη βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής, σημειώνοντας το σημαντικό ρόλο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην ενεργειακή μετάβαση της χώρας.

Ο Δήμαρχος Καστοριάς, Γιάννης Κορεντσίδης, αναφέρθηκε στη συμβολή του έργου στη μείωση του ενεργειακού κόστους για τους αγρότες.

Οι πρόεδροι των ΤΟΕΒ δήλωσαν ότι, η υλοποίηση του έργου υποστηρίζει έμπρακτα την εύρυθμη λειτουργία των δύο Τοπικών Οργανισμών Έγγειων Βελτιώσεων καθώς μέσω της μείωσης του ενεργειακού κόστους που σχετίζεται με την άρδευση των καλλιεργειών, οι ΤΟΕΒ θα μπορέσουν να εντείνουν τις προσπάθειές τους για τη στήριξη των αγροκτημάτων των μελών τους.

Χαιρετίζοντας την ολοκλήρωση του έργου, ο Διευθυντής του Γραφείου Ελλάδας του ΤΑΡ, Ιωάννης Μαρής, δήλωσε: «Η κατασκευή των πέντε φωτοβολταϊκών πάρκων στην περιοχή της Καστοριάς αντικατοπτρίζει το όραμα του TAP να συμβάλει σε ένα βιώσιμο ενεργειακά μέλλον, ανταποκρινόμενος στις αναπτυξιακές προτεραιότητες των τοπικών κοινωνιών με βιώσιμους τρόπους. Η Δυτική Μακεδονία είναι μεταξύ των περιοχών που αποτελούν επίκεντρο της ελληνικής ενεργειακής και Περιβαλλοντικής πολιτικής για βιώσιμες επενδύσεις και για αυτό χαιρόμαστε ιδιαίτερα που υποστηρίξαμε με επιτυχία μια πρωτοβουλία που μπορεί να συντελέσει στην ενεργειακή μετάβαση της συγκεκριμένης περιοχής.»

Η Διευθύντρια Κοινωνικών & Περιβαλλοντικών Επενδύσεων του TAP στην Ελλάδα, Βασιλική Σωτηροπούλου, δηλωσε πως, “η κατασκευή των φωτοβολταϊκών πάρκων ευθυγραμμίζεται πλήρως με τους στόχους του προγράμματος Κοινωνικών και Περιβαλλοντικών Επενδύσεων του TAP για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των τοπικών κοινωνιών κατά μήκος της διαδρομής του αγωγού, με τρόπο βιώσιμο που να αντανακλά τις πραγματικές τους ανάγκες.»


πηγή:ertnews.gr

Σχόλια