Καλλιεργητικές συμβουλές για φιστικιά & καρυδιά

Χρήσιμες συμβουλές για τη λίπανση και το κλάδεμα της φιστικιάς και της καρυδιάς δίνει το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών Βόλου. Εξάλλου...


Χρήσιμες συμβουλές για τη λίπανση και το κλάδεμα της φιστικιάς και της καρυδιάς δίνει το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών Βόλου. Εξάλλου η τρέχουσα περίοδος (στάδιο λήθαργου) θεωρείται ιδανική τόσο για τη λίπανση, όσο και για το κλάδεμα των δέντρων. Παράλληλα, η λήψη κάποιων βασικών, προληπτικών κυρίως μέτρων, μπορεί να περιορίσει σοβαρά φυτοπροστατευτικά προβλήματα της ερχόμενης καλλιεργητικής περιόδου.
Φιστικιά: 

Κλάδεμα: Το κλάδεμα καρποφορίας αυτήν την εποχή βρίσκεται σε εξέλιξη. Αφαιρείται κάθε ξερή βλάστηση, ενώ οι τομές στο υγιές ξύλο θα πρέπει να είναι καθαρές (δεν θα πρέπει να υπάρχουν ίχνη μεταχρωματισμού), διαφορετικά κόβουμε πιο χαμηλά. Οι εργασίες κλαδέματος και καθαρισμού των δέντρων θα πρέπει να αποφεύγονται όταν ο καιρός είναι υγρός και οι τομές κλαδέματος, ιδιαίτερα οι μεγάλες, θα πρέπει να καλύπτονται με κάποιο επουλωτικό πληγών (π.χ. νοβαρίλ). Με τον σωστό καθαρισμό των δέντρων επιτυγχάνεται καλός αερισμός και καλή διείσδυση του ηλιακού φωτός στο εσωτερικό της κόμης. Έτσι, περιορίζεται η σχετική υγρασία, η οποία ευνοεί την εμφάνιση σοβαρών ασθενειών, όπως η βοτρυοσφαίρια και η σεπτορίωση.

ΛΙΠΑΝΣΗ: Η φιστικιά απαιτεί σχετικά υψηλές ποσότητες λίπανσης λόγω της μεγάλης περιεκτικότητας των καρπών της σε πρωτεΐνη, με τις ανάγκες να είναι μειωμένες σε ξηρικούς και σε χρονιά ακαρπίας φιστικεώνες. Στην ανακοίνωση παρέχονται λεπτομερείς οδηγίες για τη λίπανση.


Καρυδιά: Η καλλιέργεια της καρυδιάς αυτήν την περίοδο βρίσκεται στο στάδιο του λήθαργου. Με την απαιτούμενη προσοχή στο κλάδεμα και τη λίπανση, αλλά και τη λήψη βασικών προληπτικών μέτρων, μπορούν να περιοριστούν σοβαρά φυτοπροστατευτικά προβλήματα και να μεγιστοποιηθεί η παραγωγή. Το κλάδεμα καρποφορίας την εποχή αυτή βρίσκεται σε εξέλιξη.

 Αφαιρείται κάθε ξερή βλάστηση, ενώ οι τομές στο υγιές ξύλο θα πρέπει να είναι καθαρές (δεν θα πρέπει να υπάρχουν ίχνη μεταχρωματισμού), διαφορετικά κόβουμε πιο χαμηλά. Οι τομές κλαδέματος, ιδιαίτερα οι μεγάλες, θα πρέπει να καλύπτονται με κάποιο επουλωτικό πληγών (π.χ. νοβαρίλ), ενώ καλό είναι να ακολουθεί ψεκασμός με βορδιγάλειο πολτό. 

Οι εργασίες κλαδέματος και καθαρισμού των δέντρων θα πρέπει να αποφεύγονται όταν ο καιρός είναι υγρός. Με το κλάδεμα ο σκελετός θα πρέπει να διαμορφώνεται κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να επιτρέπει την καλή διείσδυση του ηλιακού φωτός στο εσωτερικό της κόμης και τον επαρκή αερισμό της. 

Έτσι, περιορίζεται η σχετική υγρασία, η οποία ευνοεί την εμφάνιση σοβαρών ασθενειών, όπως η ανθράκωση και η βακτηρίωση.

ΣΤΗΛΗ ΑΓΡΟΕΦΟΔΙΑ

Από τον Γιώργο Ρούστα
(roustas@eleftheria.gr)

eleftheria.gr

Σχόλια