Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο : Αστικό Πράσινο στη Νοηματική Γλώσσα – Ελληνική Νοηματική Γλώσσα (ΕΝΓ

Ηράκλειο - Αστικό Πράσινο στη Νοηματική Γλώσσα –Ελληνική Νοηματική Γλώσσα (ΕΝΓ) από την Μαρία – Βασιλική Ψαρουδάκη Το Ελληνικό Μεσογειακό Πα...Ηράκλειο - Αστικό Πράσινο στη Νοηματική Γλώσσα –Ελληνική Νοηματική Γλώσσα (ΕΝΓ) από την Μαρία – Βασιλική Ψαρουδάκη

Το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο με δεδομένη την προσπάθεια του για τη διάχυση της παραγόμενης γνώσης, την εξωστρέφεια και την επαφή με την τοπική κοινωνία, επιδεικνύει και ευαισθησία για τις ευάλωτες ομάδες των ΑμεΑ. Σημαντικές προσπάθειες διεξάγονται για την προμήθεια εξοπλισμού, λογισμικών και εφαρμογών, οι οποίες θα επιτρέψουν και θα διευκολύνουν διάφορες κατηγορίες ΑμεΑ καθ όλη τη διάρκεια της φοίτησής τους. Στις κατηγορίες αυτές περιλαμβάνονται άτομα με κινησιακές δυσχέρειες, τυφλοί και βαρήκοοι/κωφοί.

Είναι γεγονός πως η προσπάθεια αυτή του ΕΛΜΕΠΑ, αναγνωρίζεται άμεσα και από τους ίδιους τους φοιτητές. Η φοιτήτρια του Τμήματος Γεωπονίας Μαρία - Βασιλική Ψαρουδάκη προσφέρθηκε αφιλοκερδώς να διερμηνεύσει στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα συνέντευξη που αφορούσε δράση φύτευσης και ενημέρωσης του ΕΛΜΕΠΑ προς τους μαθητές του 19ου Δημοτικού Σχολείου του Ηρακλείου. 

Η προσπάθεια της Μαρίας - Βασιλικής σε συνεργασία με το Δημήτρη Χαρκούτση έχει ως στόχο την προσπάθεια γεφύρωσης της επικοινωνίας των βαρήκοων/κωφών ατόμων και την ανάδειξη της δυσχέρειας που έχει επέλθει στη παρακολούθηση της διδασκαλίας και εν γένει της φοίτησης κατά τη διετία της πανδημίας από την υποχρεωτική χρήση μάσκας, καθώς η χρήση της αποκλείει τη χειλεανάγνωση.

Η Σχολή Γεωπονικών Επιστημών του ΕΛΜΕΠΑ, συγχαίρει και ευχαριστεί θερμά τη Μαρία - Βασιλική και το Δημήτρη για την πρωτοβουλία τους, η οποία δημιουργεί έναν αποτελεσματικό δίαυλο επικοινωνίας μεταξύ των ατόμων με μειωμένη ακοή με τους συμφοιτητές και τους συνεργάτες τους. Ανταποδοτικές δράσεις και πρωτοβουλίες αυτής της μορφής, υπογραμμίζουν και ενισχύουν τη δέσμευση του ΕΛΜΕΠΑ ώστε να συμβάλλει ποικιλοτρόπως στη συνεχή βελτίωση της ηθικής και υλικοτεχνικής υποστήριξης, διευκολύνοντας τη φοίτηση και βελτιστοποιώντας την ποιότητα ζωής όλων των μελών όλων των μελών της κοινότητας.


πηγή: youtu.be

Σχόλια