Ελαιοκομία: Οδηγίες προστασίας από κυκλοκόνιο, βερτισιλλίωση, φυματίωση και ξυλοφάγα έντομα

Το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Βόλου εξέδωσε Τεχνικό Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων για τ...


Το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Βόλου εξέδωσε Τεχνικό Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων για την καλλιέργεια της ελιάς.

Συγκεκριμένα, τονίζεται η ανάγκη πρόληψης απέναντι σε σημαντικές ασθένειες της ελιάς όπως η φυματίωση – καρκίνωση, το κυκλοκόνιο, η βερτισιλλίωση, ενώ ιδιαίτερη μνεία γίνεται για τις προσβολές από ξυλοφάγα έντομα της υποοικογένειας Scolytinae (σκαθάρια).


Η μη ορθή διενέργεια του κλαδέματος σε πολλές περιπτώσεις(που γίνεται αυτήν την περίοδο), σε συνδυασμό με συνθήκες υψηλής υγρασίας και βροχοπτώσεων, μεταξύ άλλων, ευνοούν την ανάπτυξη αυτών των παθογόνων.

Στο Τεχνικό Δελτίο παρουσιάζονται αναλυτικά οι οδηγίες πρόληψης, τα συμπτώματα που εμφανίζονται στα ελαιόδεντρα, καθώς και οι τρόποι περιορισμού και αντιμετώπισης των παραπάνω ασθενειών.

Το Τεχνικό Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων για την ελιά από το Π.Κ.Π.Φ&Π.Ε Βόλου μπορείτε να το διαβάσετε εδώ.

Σχόλια