Καλλιεργητικές προειδοποιήσεις για την αντιμετώπιση ασθενειών στις καλλιέργειες της μηλιάς & της αχλαδιάς

Επεμβάσεις κατά την περίοδο του λήθαργου, με στόχο τη μείωση των αρχικών πληθυσμών των εχθρών στις καλλιέργειες της μηλιάς και της αχλαδιάς,...


Επεμβάσεις κατά την περίοδο του λήθαργου, με στόχο τη μείωση των αρχικών πληθυσμών των εχθρών στις καλλιέργειες της μηλιάς και της αχλαδιάς, καθώς και της μείωσης των αρχικών μολυσμάτων μυκητολογικών και βακτηριολογικών ασθενειών προτείνει το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Βόλου. Η καταπολέμηση των εντόμων και των ακάρεων, που διαχειμάζουν, όπως ψύλλες, κοκκοειδή, αφίδες και τετράνυχοι, βασίζεται σε ψεκασμούς με ορυκτέλαια-παραφινέλαια, καθώς και σε συνδυασμούς αυτών με συνθετικά πυρεθροειδή ή οργανοφωσφορούχα εντομοκτόνα. 

Οι χειμερινοί ψεκασμοί συνιστώνται μόνο σε οπωρώνες που την προηγούμενη χρονιά παρουσίασαν γίνεται πρόβλημα από τους παραπάνω εχθρούς. Για τη μείωση των αρχικών μολυσμάτων των παθογόνων μυκήτων και βακτηρίων συνιστάται κατά το χειμερινό κλάδεμα n αφαίρεση και η καύση όλων των προσβεβλημένων κλάδων και κλαδίσκων (φυτικά τμήματα με εμφανείς αλλοιώσεις, όπως έλκη, ρωγμές, κλπ). Ο ψεκασμός πρέπει να γίνεται τις θερμές ώρες της ημέρας και εφόσον οι ελάχιστες θερμοκρασίες δεν πέφτουν κάτω από το μηδέν και οι μέγιστες για τουλάχιστον δύο ημέρες ξεπερνούν τους 10οC. Κατά τον ψεκασμό, επιβάλλεται η πλήρης και μέχρι απορροής κάλυψη των δέντρων με το ψεκαστικό υγρό.

Βακτηριακό κάψιμο αχλαδιάς και μηλιάς

Για τον περιορισμό της μετάδοσης του παθογόνου βακτηρίου, κυρίως κατά το ευαίσθητο βλαστικό στάδιο της άνθισης συνιστάται κατά την περίοδο του λήθαργου των δέντρων η αφαίρεση και το κάψιμο όλων των προσβεβλημένων και των ύποπτων προσβολής τμημάτων των δέντρων. Τα προσβεβλημένα μέρη πρέπει να αφαιρούνται με τουλάχιστον 30 εκατοστά του υγιούς τμήματος και οι μεγάλες τομές να καλύπτονται άμεσα με κατάλληλο προστατευτικό σκεύασμα και, μάλιστα, δύο φορές (η δεύτερη φορά αμέσως μετά το στέγνωμα της πρώτης). Οι εργασίες κλαδέματος και καθαρισμού των δέντρων πρέπει οπωσδήποτε να εκτελούνται με ξηρό καιρό.

Αμυγδαλιά: Μέτρα κατά του ανθονόμου και της φόμοψης

Ο υγρός και βροχερός καιρός γίνεται σύμμαχος της εμφάνισης ασθενειών στην αμυγδαλιά, όπως ο ανθονόμος, η φόμοψη και η μονίλια. Το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Βόλου αναφέρει ότι ο ανθονόμος της αμυγδαλιάς έχει μήκος 3-4mm και χρώμα σκούρο και καστανό. Έχει μία γενεά το έτος, είναι δραστήριο τον χειμώνα και την άνοιξη. Σε περιοχές όπου υπάρχει ένδειξη ότι ο ενήλικος πληθυσμός του εντόμου πάνω στα δέντρα είναι πυκνός, συνιστάται ψεκασμός των δέντρων με εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά σκευάσματα.

Φόμοψη: Η ασθένεια της φόμοψης προκαλεί ξήρανση των κλαδίσκων του έτους, νέκρωση των οφθαλμών και καστανές ακανόνιστες έως κυκλικές κηλίδες στα φύλλα. Σύμφωνα με το Περιφερειακό Κέντρο, τα καλλιεργητικά μέτρα για την καταπολέμησή της περιλαμβάνουν την αφαίρεση και την καταστροφή με φωτιά όλων των προσβεβλημένων βλαστών (ανεξαρτήτως εποχής). Αυτό το μέτρο, για να είναι αποτελεσματικό, πρέπει να εφαρμόζεται από όλους τους καλλιεργητές της περιοχής μόλις εμφανιστούν τα συμπτώματα της ασθένειας, καθώς και ψεκασμός των δέντρων κατά τη διάρκεια του λήθαργου τον χειμώνα με χαλκούχα σκευάσματα.

ΠΗΓΗ:eleftheria.gr

Σχόλια