Λήψη μέτρων για τον ιό της καστανής ρυτίδωσης στην τομάτα

Τη λήψη μέτρων για τον ιό της καστανής ρυτίδωσης των καρπών της τομάτας ενόψει της νέας καλλιεργητικής περιόδου συστήνει στους παραγωγούς η ...


Τη λήψη μέτρων για τον ιό της καστανής ρυτίδωσης των καρπών της τομάτας ενόψει της νέας καλλιεργητικής περιόδου συστήνει στους παραγωγούς η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Τριφυλίας.

Αρχικά τονίζει ότι «η μετάδοση γίνεται με πρωτογενείς πηγές και πιο συγκεκριμένα: Μολυσμένο σπόρο και μολυσμένο φυτωριακό υλικό. Μολυσμένο έδαφος για 6 μήνες αν παραμείνουν σε αυτό μολυσμένα φυτικά υπολείμματα. Μολυσμένα ζιζάνια.

Με δευτερογενείς πηγές όπως: Μηχανικά με την επαφή μεταξύ των φυτών. Καλλιεργητικές φροντίδες των εργαζομένων (μολυσμένα εργαλεία, ρούχα προσωπικού). Μολυσμένους επικονιαστές (π.χ. Βοmbus terrestris). Θερμοκηπιακές κατασκευές».

Σχετικά με την αντοχή του ιού: «Επιβίωση 2 ώρες πάνω στο δέρμα και τα γάντια. Επιβίωση επί των επιφανειών για 1 μήνα (τσιμέντο 7 ημέρες). Πλύσιμο χεριών για 30’’ και απολυμαντικό χεριών. Πλύσιμο χεριών για 1’ δεν εμποδίζει τη μετάδοση του ιού. Η χρήση γαντιών είναι απαραίτητη. Πλύσιμο δίσκων στους 70°C για 5’ οδηγεί στη μετάδοση του ιού. Πλύσιμο δίσκων στους 90°C για 5’ δεν οδηγεί στη μετάδοση του ιού».


Όσον αφορά τα μέτρα και τις ορθές πρακτικές για τον περιορισμό της

εξάπλωσης και την εκρίζωση του ιού στους καλλιεργητές τομάτας, προκειμένου να περιορίσουν την εξάπλωση και τις απώλειες στις καλλιέργειές τους και να εκριζώσουν τον ιό ToBRFV, συστήνονται τα εξής μέτρα: 
 • «Χρησιμοποίηση υγιούς σπόρου. 
 • Συστηματικός έλεγχος των σπορείων και απομάκρυνση/καταστροφή των φυταρίων που τυχόν έχουν προσβληθεί ή εμφανίζουν ύποπτα συμπτώματα. 
 • Χρησιμοποίηση υγιών φυταρίων για φύτευση. Χρησιμοποίηση ανθεκτικών υποκειμένων πχ. μελιτζάνα. Προσεκτική φύτευση αφού έχει γίνει απολύμανση εδάφους με σταθεροποιημένη χλωρίνη 2000 ppm 1 μέρα πριν τη φύτευση.
 •  Έλεγχος κατά διαστήματα των φυτών, μετά τη μεταφύτευσή τους στον αγρό ή το θερμοκήπιο, και απομάκρυνση / καταστροφή όσων εμφανίζουν συμπτώματα ίωσης. 
 • Συχνή απολύμανση εργαλείων με εμβάπτιση σε διάλυμα χλωρίνης περιεκτικότητας 0,5% NaClΟ ή Virkon® S ή αποβουτυρωμένου γάλακτος (τουλάχιστον 3,5% περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη). Ύπαρξη ταπέτων με απολυμαντικό στην είσοδο των θερμοκηπίων. 
 • Χρησιμοποίηση παπουτσιών, φόρμας και γαντιών μιας χρήσης και αλλαγή αυτών μεταξύ διαφορετικών εγκαταστάσεων. 
 • Καλό πλύσιμο με απολυμαντικό όλων των επιφανειών, δίσκων κ.λπ. εντός των θερμοκηπίων μεταξύ των μεταφυτεύσεων/φυτεύσεων. 
 • Μείωση κατά το δυνατόν της μετακίνησης των εργατών μεταξύ των διαφόρων τομέων της επιχείρησης. Αφαίρεση ζιζανίων στους χώρους πέριξ των θερμοκηπίων. 
 • Μέριμνα για απομάκρυνση και καταστροφή των υπολειμμάτων της καλλιέργειας καθώς και απολύμανση των χώρων του θερμοκηπίου. 
 • Πλύσιμο των χεριών με σαπούνι και ξέπλυμα με άφθονο νερό πριν από κάθε χειρισμό των φυτών. 
 • Χρησιμοποίηση παπουτσιών, φόρμας και γαντιών μιας χρήσης από τους εργαζόμενους που εκτελούν τις διάφορες καλλιεργητικές εργασίες και αλλαγή αυτών μεταξύ διαφορετικών εγκαταστάσεων. Αποφυγή επαφής των υγιών φυτών με τα χέρια που έχουν έρθει σε επαφή με ασθενή φυτά (εκρίζωση, δέσιμο, κλάδεμα, κ.λπ), εκτός αν τα χέρια έχουν προηγουμένως πλυθεί καλά».


Γράφτηκε από τον Kώστα Μπούρα

Σχόλια