Πρόγραμμα για την μείωση της ρύπανσης του νερού σε Άρτα & Πρέβεζα από γεωργική δραστηριότητα

Ανοικτή είναι η προθεσμία για την υποβολή προτάσεων στο πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2022 που αφορά την μείωση της ρύπανσης νερού από ...


Ανοικτή είναι η προθεσμία για την υποβολή προτάσεων στο πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2022 που αφορά την μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα σε Άρτα και Πρέβεζα.

Στόχοι της δράσης είναι η μείωση της ρύπανσης του νερού τόσο από λιπάσματα και άλλους ρυπογόνους παράγοντες, προκειμένου να προστατευθούν τα ευαίσθητα οικοσυστήματα της περιοχής και οι περιοχές Natura 2000. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα εφαρμόζεται σε 30 περιοχές και σε 7 υγροτόπους.


πηγή:ertnews.gr

Σχόλια