Πρόγραμμα συμβουλευτικής υποστήριξης για κτηνοτρόφους από τον οργανισμό «Νέα Γεωργία Νέα Γενιά» σε συνεργασία με το ΓΠΑ & το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Πρόγραμμα συμβουλευτικής υποστήριξης για κτηνοτρόφους Στην περιοχή της Καρδίτσας, η κτηνοτροφία και, ιδιαίτερα, η αιγοπροβατοτροφία αποτελού...


Πρόγραμμα συμβουλευτικής υποστήριξης για κτηνοτρόφους
Στην περιοχή της Καρδίτσας, η κτηνοτροφία και, ιδιαίτερα, η αιγοπροβατοτροφία αποτελούν σημαντικό πυλώνα της αγροτικής οικονομίας

Εφόδια στους αιγοπροβατοτρόφους για μία βιώσιμη ανάπτυξη των κτηνοτροφικών τους μονάδων, επιχειρεί να εξασφαλίσει το νέο δωρεάν πρόγραμμα συμβουλευτικής υποστήριξης, σε ζωοτεχνικό, οικονομοτεχνικό και κτηνιατρικό επίπεδο, που θα πραγματοποιήσει ο οργανισμός «Νέα Γεωργία Νέα Γενιά», σε συνεργασία με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

Το πρόγραμμα που προσφέρει παράλληλα συμβουλευτική υποστήριξη σε ζωτικά θέματα, αναπαραγωγής, διατροφής και διαχείρισης των ποιμνίων, απευθύνεται στους κτηνοτρόφους της Καρδίτσας. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση έως τις 18 Απριλίου

Στην περιοχή της Καρδίτσας, η κτηνοτροφία και, ιδιαίτερα, η αιγοπροβατοτροφία αποτελούν σημαντικό πυλώνα της αγροτικής οικονομίας.

Η συμβουλευτική υποστήριξη, ειδικότερα, απευθύνεται συνολικά σε έως 40 κτηνοτρόφους στην Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας και θα διεξαχθεί με τη μορφή εξατομικευμένων επισκέψεων για κάθε συμμετέχοντα, στις μονάδες εκτροφής. Η δράση, η οποία θα διαρκέσει περίπου 10 μήνες, χωρίζεται σε 2 άξονες.

Συγκεκριμένα, ο πρώτος άξονας που αναλαμβάνει το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών περιλαμβάνει θέματα διατροφής και διαχείρισης των μονάδων, ενώ ο δεύτερος άξοναςπουκαλύπτεται από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας εστιάζει σε θέματα αναπαραγωγικής διαχείρισης των μονάδων.

Σε ποιους απευθύνεται:

Αιγοπροβατοτρόφους, που χρειάζονται συμβουλευτική υποστήριξη σχετικά με τις πλέον σύγχρονες πρακτικές της αιγοπροβατοτροφίας σε θέματα που εκτείνονται από τη διαχείριση των ποιμνίων και την παραγωγή γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων ως την οικονομική διαχείριση της επιχείρησής τους.

Περιορισμοί: 

Οι συμμετέχοντες πρέπει να είναι πρόθυμοι να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα συμβουλευτικής υποστήριξης.

πηγή:in.gr

Σχόλια