Γεωπονικές καλλιεργητικές συμβουλές για φουζικλαδιο & καρπόκαψα μηλιάς

Τις αρκετά ασταθείς καιρικές συνθήκες των τελευταίων ημερών (δροσερές θερμοκρασίες, μικρής διάρκειας βροχοπτώσεις και υψηλή σχετική υγρασία)...


Τις αρκετά ασταθείς καιρικές συνθήκες των τελευταίων ημερών (δροσερές θερμοκρασίες, μικρής διάρκειας βροχοπτώσεις και υψηλή σχετική υγρασία), που ευνοούν την εξάπλωση της ασθένειας του φουζικλάδιου, καταγράφει το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας, Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Βόλου.

Συνιστάται η συνέχιση της προστασίας των καρπών από τους παθογόνους μύκητες με τη χρήση ενός κατάλληλου και εγκεκριμένου μυκητοκτόνου. 
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί σε οπωρώνες με ιστορικό προσβολής από τους μύκητες, σε όσους βρίσκονται σε υγρές περιοχές, καθώς και σε όσους επικρατεί υγρό περιβάλλον λόγω υπερβολικής άρδευσης, ακόμη και όταν οι καιρικές συνθήκες γενικότερα αλλάξουν και επικρατήσουν συνθήκες καύσωνα. 
Για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικών στελεχών των παθογόνων συνιστάται εναλλαγή μυκητοκτόνων από διαφορετικές χημικές ομάδες.

Καρπόκαψα μηλιάς:

Αυτή την εποχή, ο κίνδυνος προσβολής των καρπών από καρπόκαψα είναι ακόμη μεγάλος. Οι παραγωγοί δεν θα πρέπει να εφησυχάζουν και συνιστάται να παρακολουθούν ανελλιπώς την πορεία πτήσης των ακμαίων του εντόμου μέσω των φερομονικών παγίδων στις καλλιέργειές τους, καθώς και να προβαίνουν σε συχνό δειγματοληπτικό έλεγχο προσβολής των καρπών από τις προνύμφες του εντόμου. 
Αύξηση του αριθμού των συλλήψεων ακμαίων ανά ημέρα (με δύο φορές έλεγχο των παγίδων εβδομαδιαίως) ή/και διαπίστωση έστω και μικρής προσβολής στους καρπούς, πρέπει να τους κινητοποιεί άμεσα για την προστασία της παραγωγής με ένα κατάλληλο και εγκεκριμένο για την καλλιέργεια εντομοκτόνο.Σχόλια