Εκπαιδευτικό ταξίδι της Π.Ε.Π.Τ.Ε.Γ. στην Ισπανία τον Οκτώβριο

Η Π.Ε.Π.Τ.Ε.Γ. (Πανελλήνια Ένωση Πτυχιούχων Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Γεωτεχνικών) όπως γνωρίζετε συμμετέχει στα εκπαιδευτικά προγράμματα ERA...


Η Π.Ε.Π.Τ.Ε.Γ. (Πανελλήνια Ένωση Πτυχιούχων Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Γεωτεχνικών) όπως γνωρίζετε συμμετέχει στα εκπαιδευτικά προγράμματα ERASMUS+.


Για το έτος 2022 το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που εγκρίθηκε που εγκρίθηκε από το Ι.Κ.Υ. στα πλαίσια του προγράμματος ERASMUS είναι για την Iσπανία και την πόλη της ΒΑΡΚΕΛΩΝΗΣ .

Το θέμα του προγράμματος είναι : Τεχνογνωσία σε Συστήματα Παραγωγής Αγροτικών Προϊόντων Περιβαλλοντικά Υπεύθυνων (Γεωργία Ακριβείας)

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί από τις 8 έως τις 21 Οκτωβρίου 2022 .

Οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να κατατεθούν έως την Παρασκευή 16/9/2022.

Οι παροχές που καλύπτονται από το πρόγραμμα είναι:

1.Κατάρτιση των συμμετεχόντων

2.Αεροπορικά εισιτήρια από Αθήνα – Ισπανία / Ισπανία– Αθήνα

3.Μετακινήσεις για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα

4.Διαμονή (13 διανυκτερεύσεις)

5.Ημιδιατροφή

6.Χορήγηση πιστοποιητικού παρακολούθησης του προγράμματος

Παρακαλούμε όσα μέλη ενδιαφέρονται να επικοινωνήσουν με την Ένωση στο info@pepteg.gr

Απαραίτητη προϋπόθεση για τους υποψηφίους συμμετέχοντες Γεωπόνους Τ.Ε. στο συγκεκριμένο πρόγραμμα να είναι εγγεγραμμένα και οικονομικά τακτοποιημένα μέλη της Π.Ε.Π.Τ.Ε.Γ.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ:

1. Να είναι οικονομικά τακτοποιημένα & χωρίς πειθαρχικά παραπτώματα μέλη
2. Να έχουν σχέση με το αντικείμενο & τον τίτλο του προγράμματος
3. Να συμμετέχουν στις δραστηριότητες της Ένωσης
4. Να έχουν αποστείλει αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ως προς τα υγειονομικά πρωτόκολλα σχετικά με την πανδημία του COVID 19 οι συμμετέχοντες θα πρέπει να πληρούν τις ανάλογες

προϋποθέσεις εφόσον αυτές απαιτηθούν.

ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ:

Η τελική επιλογή θα γίνει από επιτροπή της Ένωσης βάση των παραπάνω κριτηρίων .


Κεντρική Διοικητική Επιτροπή της Π.Ε.Π.Τ.Ε.Γ.Συνημμένα αρχείο:


πηγή: (pepteg.gr)

Σχόλια