Ερώτηση Τ. Ελευθεριάδου για «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ & ΧΗΜΙΚΑ ELFE A.E.

Ερώτηση και ΑΚΕ - Προς τον κ. Υπουργό Οικονομικών Θέμα: Ερώτηση και ΑΚΕ σχετικά με την υπ` αρίθμ. 27/10-03-2014 διάταξη του Προέδρου της Αρχ...


Ερώτηση και ΑΚΕ - Προς τον κ. Υπουργό Οικονομικών

Θέμα: Ερώτηση και ΑΚΕ σχετικά με την υπ` αρίθμ. 27/10-03-2014 διάταξη του Προέδρου της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης, που αφορά την εταιρία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΑ ELFE A.E.».


Η «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΑ ELFE A.E.», που εδρεύει στον Πειραιά, επί της οδού Έβρου 182 & Αγ. Δημητρίου 121, με ΑΦΜ 997930287, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Πειραιά είναι η ιδιοκτήτρια των εγκαταστάσεων της μοναδικής λιπασματοβιομηχανίας της χώρας, η οποία βρίσκεται στην Νέα Καρβάλη Καβάλας.


Στις 10 Μαρτίου 2014 με την υπ’ αρίθμ. 27/10-03-2014 διάταξη του Προέδρου της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης, η οποία μετεγγράφη στο Υποθηκοφυλακείο Καβάλας, απαγορεύθηκε η εκποίηση ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο μεταβίβαση της ακίνητης περιουσίας της «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΑ ELFE ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ». 

Η αιτιολογία εκδόσεως της ανωτέρω διάταξης ήταν ότι, όπως προέκυψε από την έως τότε έρευνα, τα συμπεράσματα της οποίας εκτίθεντο στο 04-03-2014 και με αριθμ. 755/1172/2012 πόρισμα ελέγχου της Αρχής, ο κ. Λαυρέντιος Λαυρεντιάδης εφέρετο να έχει στην κατοχή του, μέσω της ως άνω εταιρείας, την ακίνητη περιουσία αυτής, η αξία της οποίας αντιστοιχούσε σε τμήμα εγκληματικού προϊόντος. 

Με βάση τα παραπάνω, ερωτάται ο κ. Υπουργός


Είναι σε ισχύ η από 10 Μαρτίου 2014 υπ’ αρίθμ. 27/10-03-2014 διάταξη του Προέδρου της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης;
Έχει κατατεθεί αίτηση άρσης της ανωτέρω διάταξης από την εταιρία;

Επίσης, ζητείται από τον Υπουργό Οικονομικών να μας καταθέσει:
Τυχόν αίτηση άρσης ή τροποποίησης της από 10 Μαρτίου 2014 υπ’ αρίθμ. 27/10-03-2014 διάταξης του Προέδρου της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης.

Η ερωτώσα βουλεύτρια
Ελευθεριάδου Σουλτάνα (Τάνια)

 Αν βρήκατε το άρθρο ενδιαφέρον κλικ ΕΔΩ
Για άμεση ενημέρωση ακολουθήστε μας στο facebook και στο twitter

Σχόλια