ΔΟΕΠΕΛ:Κόπηκαν αδιαφανώς από τα προγράμματα ΟΕΦ δράσεις ορόσημο για την επιτραπέζια ελιά

Με σκληρή γλώσσα τοποθετείται έναντι των αρμόδιων διευθύνσεων του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης η Διεπαγγελματική Οργάνωση Επιτραπέζιας Ελι...


Με σκληρή γλώσσα τοποθετείται έναντι των αρμόδιων διευθύνσεων του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης η Διεπαγγελματική Οργάνωση Επιτραπέζιας Ελιάς με αφορμή την αξιολόγηση του προγράμματος ΟΕΦ που είχε καταθέσει, εκ του οποίου για αδιευκρίνιστους λόγους κόβεται το 76% του απαιτούμενου προϋπολογισμού για την υλοποίησή του.

Για εμπαιγμό αλλά και μια διαχρονική και πλήρη αδυναμία διαχείρισης και οργάνωσης των προγραμμάτων ΟΕΦ κάνει λόγο ο Γιώργος Ντούτσιας, πρόεδρος της Εθνικής ΔΟΕΠΕΛ, ο οποίος στέκεται στην καθυστερημένη έναρξη των προγραμμάτων, στον αντιεπαγγελματικό τρόπο ενημέρωσης των ενδιαφερομένων με τηλεφωνική ειδοποίηση αλλά και στην χωρίς αιτιολόγηση απόρριψη δύο σημαντικών δράσεων που περιλαμβάνονταν στο πρόγραμμα που είχε καταθέσει η Διεπαγγελματική.

Απ’ ό,τι φαίνεται, η δημιουργία βάσης δεδομένων για τη συγκέντρωση όλων των πληροφοριών που σχετίζονται µε τον πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή τοµέα του κλάδου της επιτραπέζιας ελιάς, καθώς και ο σχηµατισµός συστήµατος τεχνικοοικονοµικών συµβουλών προς τους παραγωγούς επιτραπέζιας ελιάς δεν συνιστούν σημαντικές δράσεις» σχολιάζει ο κ. Ντούτσιας αναφερόμενος στις δράσεις που κόπηκαν από τον ετήσιο προϋπολογισμό των 10,6 εκατ. ευρώ για το 2021 χωρίς καμία αιτιολόγηση.

«Ο ελεγκτής- αξιολογητής του προγράµµατος δεν έχει κατανοήσει ότι, η ΔΟΕΠΕΛ είναι µια αντιπροσωπευτική οργάνωση του κλάδου και όχι µια παραγωγική οργάνωση» σχολιάζει ο συνομιλητής μαςΔεν ήταν και, δεν θα είναι ποτέ δυνατόν κάποιες δράσεις να περιοριστούν µόνο σε οργανωµένους ελαιοπαραγωγούς (φυσικά πρόσωπα) που αποτελούν µέλη συνεταιριστικών οργανώσεων και οµάδων παραγωγών που µετέχουν στη ΔΟΕΠΕΛ 
 
«Ωστόσο όπως διαπιστώνεται από τα σχόλια ελέγχου του προγράµµατος φαίνεται να επικρατεί η συλλογιστική ότι η ΔΟΕΠΕΛ είναι παραγωγική και όχι αντιπροσωπευτική οργάνωση. Εκτιµούµε από αβλεψία και όχι εσκεµµένα. Αλλιώς δεν µπορεί να εξηγηθεί ότι δράσεις οι οποίες σχεδιάστηκαν µε σκοπό την οργάνωση της παραγωγής γύρω από σηµαντικές µεταποιητικές, τυποποιητικές εξαγωγικές επιχειρήσεις–µέλη της ΔΟΕΠΕΛ µε την συµµετοχή µη οργανωµένων ελαιοπαραγωγών, περικόπηκαν» λέει.

Παράλληλα η ΔΟΕΠΕΛ, θέτει ζήτημα αδιαφάνειας στον τρόπο με τον οποίο εγκρίνονται ή απορρίπτονται οι δράσεις και τα προγράμματα. «Αποτελεί πρωτοτυπία, στο πλαίσιο µιας ανταγωνιστικής διαδικασίας, να µη γνωστοποιούνται επισήµως, τουλάχιστον στο σύνολο των αιτούντων, οι βαθµολογίες που έλαβαν, καθώς και η κατανομή της χρηματοδότησης μεταξύ αυτών. Η πρωτοτυπία αυτή προφανώς και εξυπηρετεί µικροπολιτικές σκοπιµότητες, αλλά και τη διαιώνιση πρακτικών που κάθε άλλο παρά διαφανείς µπορούν να χαρακτηριστούν» συνεχίζει ο ίδιος.

Μεγάλη αδυναμία στο θεσμικό πλαίσιο συνιστά κα η απουσία πρόβλεψης ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων του ελέγχου, κάτι που κρατά δεμένα τα χέρια όσων εκτιμούν ότι αδικούνται από την κατανομή των κονδυλίων, κονδύλια που σε τελική ανάλυση προέρχονται από τους ίδιους τους παραγωγούς. Μάλιστα ο Γιώργος Ντούτσιας στέκεται και στο γεγονός ότι η Υπουργική Απόφαση που ορίζει τους όρους του «παιχνιδιού» δεν ετέθη ποτέ σε διαβούλευση.
 
 «Δεν έχει ληφθεί καθόλου υπόψη όχι µόνο η προοπτική χρηµατοδότησης της Εθνικής ΔΟΕΠΕΛ αλλά έχει αγνοηθεί παντελώς ο θεσµικός της ρόλος και ο τρόπος λειτουργίας της» εξηγεί, εκτιμώντας ότι η συνολικά πρόχειρη αντιμετώπιση αυτών των πολύ σημαντικών προγραμμάτων για την επιτραπέζια ελιά και το ελαιόλαδο ευνοεί µόνο όσους έχουν εσωτερική πληροφόρηση και όχι το σύνολο των ενδιαφεροµένων.

«Σε κάθε περίπτωση καταστρατηγεί στην πράξη το θεσµό της Εθνικής Διεπαγγελµατικής ως προνοµιακό συνοµιλητή» τονίζει.

Ο κ. Ντούτσιας απευθύνει και ορισμένα εύλογα ερωτήματα:
  • Είναι δόκιµο ο προϋπολογισµός των προγραµµάτων κατά την υποβολή τους να ακολουθεί µια συγκεκριµένη ποσόστωση µεταξύ των επιµέρους Τοµέων όταν η ποσόστωση αυτή καταστρατηγείται µετά τον έλεγχο;
  • Είναι ορθό όλοι οι τύποι των ΟΕΦ, όπως µια Οργάνωση Παραγωγών χωρίς παραγωγικές εγκαταστάσεις, µια Οργάνωση µε ιδιόκτητες παραγωγικές εγκαταστάσεις, µια Ένωση Οργανώσεων Παραγωγών και µια Διεπαγγελµατική, να βαθµολογούνται µε τα ίδια κριτήρια και να έχουν την υποχρέωση να συµπεριλάβουν στο πρόγραµµα τους δράσεις από τους υποχρεωτικούς Τοµείς όταν αυτές δεν εξυπηρετούν τη λειτουργία τους;
  • Είναι αξιοκρατικό όταν υπάρχει ένα συγκεκριµένο σύστηµα βαθµολόγησης (έστω και µη ικανοποιητικό) να µη λαµβάνεται καθόλου υπόψη και να υπάρχει οριζόντια µείωση στους αιτούµενους προϋπολογισµούς αν δεν επαρκεί η χρηµατοδότηση;
  • Είναι λειτουργικό τόσο από πλευράς ΟΕΦ όσο και από την πλευρά της Δηµόσιας Διοίκησης να υπάρχει τόσο µεγάλος διοικητικός φόρτος για την υλοποίηση των προγραµµάτων;


Σε κάθε περίπτωση, η ΔΟΕΠΕΛ τονίζει ότι δεν αποδέχεται τα αποτελέσματα του ελέγχου και μένει να φανεί πλέον ο τρόπος με τον οποίο θα λειτουργήσουν τα αντανακλαστικά του υπουργείου.

agronews.gr

 Αν βρήκατε το άρθρο ενδιαφέρον κλικ ΕΔΩ
Για άμεση ενημέρωση ακολουθήστε μας στο facebook και στο twitter

 

 

Σχόλια