ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ :Ολοκληρώθηκε ο 2ος κύκλος αιτήσεων φυσικών προσώπων για την πιστοποίησή τους ως Γεωργικοί Σύμβουλοι & την εγγραφή τους στο Μητρώο

Ολοκληρώθηκε ο 2ος κύκλος αιτήσεων φυσικών προσώπων για την πιστοποίησή τους ως Γεωργικοί Σύμβουλοι και την εγγραφή τους στο Μητρώο  Η Διοίκ...


Ολοκληρώθηκε ο 2ος κύκλος αιτήσεων φυσικών προσώπων για την πιστοποίησή τους ως Γεωργικοί Σύμβουλοι και την εγγραφή τους στο Μητρώο 


Η Διοίκηση του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ ανακοινώνει, ότι ολοκληρώθηκε στις 30.09.2021 η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων των ενδιαφερομένων φυσικών προσώπων για την πιστοποίησή τους και την εγγραφή τους στο Μητρώο Γεωργικών Συμβούλων που τηρείται στον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, στο πλαίσιο της αριθ. πρωτ. 39637/26.07.2021 2ης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.


Συνολικά υποβλήθηκαν 980 νέες αιτήσεις, εκ των οποίων 571 από εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα, 274 από ανέργους και 135 από εργαζόμενους στο δημόσιο ή στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Παράλληλα, υποβλήθηκαν 272 αιτήσεις από τους ήδη εγγεγραμμένους στο Μητρώο Γεωργικούς Συμβούλους για την πιστοποίησή τους σε επιπλέον θεματικά πεδία.
 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

 • ΓΕΩΠΟΝΟΙ 629
 • ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΙ 22
 • ΔΑΣΟΛΟΓΟΙ 28
 • ΓΕΩΛΟΓΟΙ 13
 • ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΙ 8
 • ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 7
 • ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ 83
 • ΓΕΩΠΟΝΟΙ Τ.Ε. 183
 • ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ. 6
 • ΟΙΝΟΛΟΓΟΙ 1

ΣΥΝΟΛΟ. 980


ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ


ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

 • ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ. 11
 • ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ. 226
 • ΙΟΝΙΟΙ ΝΗΣΟΙ. 15
 • ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ. 79
 • ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ. 66
 • ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 40
 • ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ. 4
 • ΘΕΣΣΑΛΙΑ. 120
 • ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ. 46
 • ΗΠΕΙΡΟΣ. 32
 • ΚΡΗΤΗ. 99
 • ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ. 111
 • ΑΤΤΙΚΗ. 131

ΣΥΝΟΛΟ. 980


Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των αιτήσεων θα υλοποιηθεί το εισαγωγικό πρόγραμμα επιμόρφωσης στα θεματικά πεδία που οι ενδιαφερόμενοι έχουν δηλώσει στην αίτησή τους, με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως ασύγχρονης εκπαίδευσης (e-learning) μέσω ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Οι συμμετέχοντες θα αξιολογηθούν με εξετάσεις και οι επιτυχόντες θα εγγραφούν στο Μητρώο.


Για την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος και τις λεπτομέρειες για την υλοποίησή του, οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερωθούν μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.


Η Πιστοποίηση είναι αορίστου διάρκειας, τηρουμένων των υποχρεώσεων που απορρέουν από την αριθ. 163/13692/01.02.2018 (Β΄267) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.


Οι πιστοποιημένοι Γεωργικοί Σύμβουλοι εντάσσονται στο εθνικό Σύστημα Παροχής Συμβουλών σε Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις (Σ.Π.Σ.Γ.Ε.), το οποίο αποσκοπεί στην υποστήριξη των γεωργών, μέσω της παροχής εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών για τη βελτίωση των οικονομικών και περιβαλλοντικών επιδόσεων της γεωργικής τους εκμετάλλευσης ή επιχείρησης.


Το εθνικό Σ.Π.Σ.Γ.Ε. διασφαλίζει ότι κάθε γεωργός μπορεί να αναζητήσει και να λάβει συμβουλές από πιστοποιημένους Γεωργικούς Συμβούλους.

 

Σχόλια