Αθέμιτες πρακτικές & Έλληνες παραγωγοί: Η νέα ευρωπαϊκή οδηγία «ασπίδα προστασίας»;

Η ενσωμάτωση της οδηγίας για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές (UTP) στο ελληνικό εθνικό δίκαιο είναι ένα θετικό βήμα, αν και είναι πολύ νωρί...


Η ενσωμάτωση της οδηγίας για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές (UTP) στο ελληνικό εθνικό δίκαιο είναι ένα θετικό βήμα, αν και είναι πολύ νωρίς για να εκτιμηθεί η επιτυχής εφαρμογή της και ο αντίκτυπος στη λειτουργία της αλυσίδας, δήλωσε στη EURACTIV Ελλάδος η Έλλη Τσιφόρου, Γενική Διευθύντρια της GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ, επίσημου μέλους της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή ένωση αγροτών (COPA-COGECA).


Ωστόσο, η κ. Τσιφόρου τόνισε ότι η ενίσχυση της διαπραγματευτικής ισχύος των παραγωγών στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων αποτελεί ένα θέμα που θα πρέπει να αντιμετωπιστεί κυρίως προληπτικά.

«Με τη δημιουργία ενός ευνοϊκού πλαισίου ενημέρωσης, θεσμικής θωράκισης και κινήτρων ώστε οι παραγωγοί να συμμετέχουν σε οργανωμένα συλλογικά σχήματα και να προχωρούν στην καθετοποίηση της δραστηριότητάς τους, δημιουργώντας προστιθέμενη αξία», είπε χαρακτηριστικά.

Η Τσιφόρου δήλωσε ότι η μελλοντική Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ), η οποία παρέχει δυνατότητες στήριξης και προς τις δύο κατευθύνσεις, θα πρέπει να αξιοποιηθεί για την ενίσχυση των οργανωμένων συλλογικών σχημάτων στην Ελλάδα.Τσιφόρου: “Στην Ελλάδα, ο αγροτικός τομέας απαριθμεί πάνω από 650.000 γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις και συμβάλλει κατά 46% στην προστιθέμενη αξία και κατά 38,5% στην απασχόληση της εφοδιαστικής αλυσίδας τροφίμων της χώρας, αποτελώντας τον σημαντικότερο τομέα της σε επίπεδο συνολικών οικονομικών μεγεθών.”

Στη συνέχεια, πρόσθεσε ότι ενώ ο αγροτικός τομέας συμβάλλει κατά 38,5% στην απασχόληση της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων της χώρας, εξακολουθεί να αποτελεί τον «πιο αδύναμο κρίκο» της αλυσίδας για διάφορους λόγους.

Επικαλούμενη έκθεση του 2020 που διεξήγαγε η Εθνική Επιτροπή Ανταγωνισμού, είπε ότι οι εξαγορές που πραγματοποιήθηκαν στον τομέα των σούπερ μάρκετ τα τελευταία χρόνια έχουν οδηγήσει στη συγκέντρωση του κλάδου.

Ειδικότερα, οι τέσσερις μεγαλύτερες εταιρείες/όμιλοι το 2013 κατείχαν το 45-55% της αγοράς, ενώ το 2018 συγκέντρωναν το 65-75%.

Η πιο συνήθης αθέμιτη πρακτική αφορά στην καθυστέρηση των πληρωμών εις βάρος των προμηθευτών.

Η Τσιφόρου αναφέρθηκε σε εκτιμήσεις της Επιτροπής Ανταγωνισμού, σύμφωνα με τις οποίες ο μέσος χρόνος αποπληρωμής των προμηθευτών του κλάδου αυξήθηκε κατά 30% στο διάστημα της πενταετίας 2014-2018, ενώ ο μέσος όρος των 12 μεγαλύτερων εταιρειών εκτιμάται το 2018 στο επίπεδο των 133 ημερών.

Πέραν της καθυστέρησης πληρωμών, η Τσιφόρου ανέφερε και άλλα κρίσιμα ζητήματα όπως ο υψηλός κατακερματισμός του χονδρεμπορίου με τη συμμετοχή μεγάλου αριθμού μεσαζόντων που έχει ως αποτέλεσμα τη μη δημιουργία οικονομιών κλίμακας, την αδιαφάνεια στις συναλλαγές και την έλλειψη κρατικών ελέγχων.


Σχόλια