Διευκρινίσεις σχετικά με την νομιμοποίηση χρόνου ασφάλισης στον π .ΟΓΑ δίνει εγκύκλιος του e-ΕΦΚΑ

Ποιοι επαγγελματίες επιστρέφουν στον ΟΓΑ.Διευκρινίσεις σχετικά με την νομιμοποίηση χρόνου ασφάλισης στον π .ΟΓΑ δίνει εγκύκλιος του ο e-ΕΦΚΑ...


Ποιοι επαγγελματίες επιστρέφουν στον ΟΓΑ.Διευκρινίσεις σχετικά με την νομιμοποίηση χρόνου ασφάλισης στον π .ΟΓΑ δίνει εγκύκλιος του ο e-ΕΦΚΑ.

Ο Φορέας τονίζει ότι:

- Τυχόν οφειλές στον π. ΟΑΕΕ, βεβαιωμένες ή μη, που έχουν προκύψει για τις ανωτέρω περιπτώσεις ασφαλισμένων, διαγράφονται και δεν αναζητούνται. Η διαγραφή των οφειλών γίνεται με τη διαγραφή του αντίστοιχου χρόνου ασφάλισης στον π. ΟΑΕΕ.

- Τυχόν ποσά που έχουν καταβληθεί έναντι των ανωτέρω οφειλών πριν από την ισχύ των νέων διατάξεων δεν αναζητούνται και προσμετρώνται κατά τον υπολογισμό της σύνταξης ως εισφορές στον π. ΟΓΑ.

- Η νομιμοποίηση του χρόνου ασφάλισης στον π. ΟΓΑ συντρέχει ακόμα και όταν δεν έχουν καταβληθεί οι ασφαλιστικές εισφορές κατά το επίμαχο χρονικό διάστημα.

- Δεν αναζητούνται, πλέον, δικαιολογητικά από τον π. ΟΑΕΕ (π.χ. απαλλακτικές βεβαιώσεις) για την νομιμοποίηση του χρόνου ασφάλισης στον π. ΟΓΑ.

Οι κοινοποιούμενες ρυθμίσεις έχουν εφαρμογή από 24 Απριλίου του 2021

Αναλυτικά, η ασφάλιση στον ΟΓΑ ισχύει για:
1. εγγεγραμμένους έως 31.12.2016 στα Μητρώα Ασφαλισμένων των Κλάδων Πρόσθετης και Κύριας Ασφάλισης Αγροτών του π. ΟΓΑ, που δραστηριοποιούνται σε περιοχές με ειδικά πληθυσμιακά και εισοδηματικά κριτήρια, και οι οποίοι για την ασκούμενη δραστηριότητα υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του π. ΟΑΕΕ, επειδή δεν πληρούν τουλάχιστον ένα από τα κριτήρια, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 9 του ν.3050/2002.

2. τους ανωτέρω ασφαλισμένους και μετά την 1η Ιανουαρίου 2017, κατά παρέκκλιση του άρθρου 2 του ν. 4554/2018, εφόσον συνεχίζουν να ασκούν την ίδια δραστηριότητα (θεωρείται ότι καλώς ασφαλίζονται στον π. ΟΓΑ και εξαιρούνται της ασφάλισης του π. ΟΑΕΕ).

3. τους ανωτέρω ασφαλισμένους για τους οποίους εκκρεμούν αιτήσεις συνταξιοδότησης

4. οι ανωτέρω ασφαλισμένοι για τους οποίους εκκρεμούν υποθέσεις αμφισβητήσεων ενώπιον αρμοδίων διοικητικών οργάνων.

ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ: Οι ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυμάτων, για τους οποίους εξακολουθεί να ισχύει το άρθρο 35 του ν. 4670/2020.

πηγή:enikonomia.gr

Σχόλια