ΥπΑΑΤ:Παράταση ημερομηνίας για την παράδοση σύσπορου βαμβακιού μέχρι 18 Φεβρουαρίου

Παράταση ημερομηνίας για την παράδοση σύσπορου βαμβακιού Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Σπήλιου Λιβανού παρατεί...


Παράταση ημερομηνίας για την παράδοση σύσπορου βαμβακιού

Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Σπήλιου Λιβανού παρατείνεται από την ημερομηνία λήξης της και έως τις 18/02/2022 η ημερομηνία παράδοσης συσπόρου βαμβακιού σε εκκοκκιστικές επιχειρήσεις.

Σχόλια