ΑΣΕΠ: Προσλήψεις 37 ατόμων στον ΕΛΓΟ Δήμητρα

Ο ΕΛΓΟ Δήμητρα γνωστοποιεί την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριάντα επτά (37) ατόμων για την κ...


Ο ΕΛΓΟ Δήμητρα γνωστοποιεί την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριάντα επτά (37) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των: Α) Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ) Ιωαννίνων, Λάρισας, Καλαμπάκας, Νεμέας και Συγγρού.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, κατά περίπτωση, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ ή ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε ηλεκτρονικά (agrocert@otenet.gr) είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΕΛ.Γ.Ο.- ΔΗΜΗΤΡΑ στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΕΛ.Γ.Ο. – ΔΗΜΗΤΡΑ,
Κουρτίδου 56-58 και Νιρβάνα,
Τ.Κ. 111 45 – Αθήνα,
απευθύνοντάς την στη Γενική Διεύθυνση Διοικητικού Οικονομικού,
υπόψιν κας Ελένης Ασημακοπούλου
(τηλ. επικοινωνίας: 210-8392068).


δείτε εδώ την ανακοίνωση:ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΠΟΧΙΚΟΥ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Σχόλια