Πώς εκδίδεται η ψηφιακή βεβαίωση επαγγελματία αγρότη

Οι επαγγελματίες αγρότες που επιθυμούν να εκδώσουν την ψηφιακή βεβαίωση επαγγελματία αγρότη, φορολογικού έτους 2020, θα μπορούν να εξυπηρετο...


Οι επαγγελματίες αγρότες που επιθυμούν να εκδώσουν την ψηφιακή βεβαίωση επαγγελματία αγρότη, φορολογικού έτους 2020, θα μπορούν να εξυπηρετούνται μέσω του ηλεκτρονικού τους υπολογιστή ή του κινητού τους τηλεφώνου.

Συγκεκριμένα, η είσοδός τους στην ψηφιακή εφαρμογή του Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) πραγματοποιείται αποκλειστικά από τους ίδιους ή από εξουσιοδοτημένο από αυτούς άτομο, με τη χρήση των κωδικών εισαγωγής στην εφαρμογή της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (Taxisnet).

Η βεβαίωση εκτυπώνεται, από την τελευταία σελίδα της Εφαρμογής «Εκτύπωση Βεβαίωσης», επιλέγοντας την «Αναφορά Βεβαίωσης Εγγραφής ΜΑΑΕ (pdf)» για το έτος 2020 και δεν χρειάζεται επικύρωση.

Ομοίως εκτυπώνεται και η βεβαίωση των κατόχων αγροτικής εκμετάλλευσης για τη μετάκληση πολιτών τρίτων χωρών για εποχική εργασία.

Σχόλια