ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ: Διαδικτυακό συνέδριο για τη δέσμευση άνθρακα από τις δενδροφυτείες των έργων αποκατάστασης περιβάλλοντος - COFORMIT

Διεθνές διαδικτυακό συνέδριο με θέμα «Δέσμευση άνθρακα από τις δενδροφυτείες των έργων αποκατάστασης περιβάλλοντος» (Carbon sequestration fr...


Διεθνές διαδικτυακό συνέδριο με θέμα «Δέσμευση άνθρακα από τις δενδροφυτείες των έργων αποκατάστασης περιβάλλοντος» (Carbon sequestration from tree plantations of nature restoration projects)

 Παρακολουθήστε το στις 17 και 18 Φεβρουαρίου, 10:00π.μ. - 15:00μ.μ.

Στον σύνδεσμο: http://comit.fmenr.duth.gr/news-events/index.html θα βρείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και τις πληροφορίες που χρειάζεστε για την παρακολούθηση του συνεδρίου. Η συμμετοχή είναι ελεύθερη.

Το συνέδριο συνδιοργανώνεται από το Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, το Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, τη ΔΕΗ, την ΕΝΑ (Σύμβουλοι Ανάπτυξης) και χρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Εθνικούς πόρους, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ).

Σχόλια