ΟΠΕΚΕΠΕ: Έως την Πέμπτη 17 Μαρτίου οι αιτήσεις για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού

Από σήμερα και έως την Πέμπτη 17 Μαρτίου «τρέχουν» οι αιτήσεις για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού στον Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοιν...


Από σήμερα και έως την Πέμπτη 17 Μαρτίου «τρέχουν» οι αιτήσεις για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού στον Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.).

Οι αιτήσεις αφορούν στην πρόσληψη τριάντα τριών (33) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, οκτώ (8) μήνες, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών στην Κεντρική Υπηρεσία και σε Οργανικές Μονάδες των Περιφερειακών Διευθύνσεών του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σχόλια