Η λίστα των εγκεκριμένων εντομοκτόνων για την Ελιά

Η λίστα των εγκεκριμένων εντομοκτόνων για την προφύλαξη των ελαιώνων. Το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικο...Η λίστα των εγκεκριμένων εντομοκτόνων για την προφύλαξη των ελαιώνων. Το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Ιωαννίνων προέβη σε ενημέρωση την 1η Μαρτίου, για τις εγκεκριμένες δραστικές ουσίες που ενδείκνυνται στο πλαίσιο της αντιμετώπισης απειλητικών εντόμων για τους ελαιώνες. Σε αυτήν την κατηγορία περιλαμβάνονται οργανισμοί όπως τα ξυλοφάγα έντομα, το λεκάνιο, η ακάρεα, η καλόκορη, η πολλίνια, η βαμβακάδα, η μαργαρόνια, η μυτηλόμορφη ψώρα, ο δάκος, ο πυρηνοτρήτης, και ο ρυγχίτης.

Τα σκευάσματα που προορίζονται για την καταπολέμηση των συγκεκριμένων παθογόνων στοιχείων διακρίνονται σε διάφορες κατηγορίες· κάποια εφαρμόζονται αποκλειστικά για την αντιμετώπιση ενός μολυσματικού παράγοντα, ενώ άλλα είναι κατάλληλα για την παράλληλη αντιμετώπιση αρκετών· επιπλέον, μερικά είναι βιολογικού τύπου και συνεπώς πιο φιλικά προς το περιβάλλον.

Ένα παράδειγμα έγκυρης ουσίας με πολύπλευρη δράση είναι το Δελταμεθρίν, το οποίο πέρα από την αντιμετώπιση του δάκου, δρα επίσης κατά του πυρηνοτρήτη, του λεκανίου, της μαργαρόνια και της βαμβακάδας. Παρόμοια σύνθετη δράση έχει το Λάμδα Συαλοθρίν, το οποίο συνιστάται για την καταπολέμηση του δάκου, του πυρηνοτρήτη, του λεκανίου, του ρυγχίτη, της καλοκόρης και των ξυλοφάγων εντόμων.

Επιπλέον, στην σχετική ενημέρωση αναφέρεται ότι οι δύο προαναφερθείσες ουσίες αλλά και οι υδρολυμένες πρωτεϊνες κυκλοφορούν σε σκευάσματα που σε συνδυασμό με τη μέθοδο ανάρτησης παγίδων στα ελαιόδεντρα επιτυγχάνουν την μαζική προσέλκυση και θανάτωση του δάκου. Διευκρινίζεται επίσης ότι αυτή η μέθοδος παγίδευσης του δάκου είναι φιλικότερη προς το περιβάλλον, καθώς δεν απαιτεί ψεκασμούς, οι οποίοι σε μερικές περιπτώσεις αφήνουν υπολείμματα φυτοφαρμάκων στα ελαιόδεντρα.

Ως πρόσθετα παραδείγματα βιολογικών δραστικών ουσιών μπορούν να αναφερθούν ο βάκιλος Θουριγγίας και η Μποβέρια Μπασάνα, τα οποία διατίθενται σε γεωπονικά καταστήματα· το πρώτο είναι ένα βακτήριο το οποίο συναντάται στο έδαφος και αξιοποιείται ως οικολογικό φυσικό εντομοκτόνο, καθώς αποτελεί φυσικό εχθρό εντόμων όπως ο πυρηνοτρήτης. Το δεύτερο αποτελείται από ζωντανά σπόρια του ομώνυμου μύκητα που χρησιμοποιούνται για την καταπολέμηση του δάκου.

Τέλος, επισημαίνεται φυσικά ότι η εφαρμογή των φυτοπροστατευτικών δραστικών ουσιών με σύνεση, κατόπιν της ανάγνωσης των ετικετών συσκευασίας και πάντοτε σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης.

Την συγκεκριμένη ανάρτηση του Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου μπορείτε να δείτε αναλυτικά εδώ.


πηγή:minagric.gr

Σχόλια