Δήμος Λίμνης Πλαστήρα: Εργα αγροτικής οδοποιίας εντάχθηκαν στο «Τρίτσης»

Εγκρίθηκε η πρόταση που είχε υποβάλει ο Δήμος Λίμνης Πλαστήρα για έργο με τίτλο: «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δήμου Λίμνης Πλαστήρα». Πρόκε...


Εγκρίθηκε η πρόταση που είχε υποβάλει ο Δήμος Λίμνης Πλαστήρα για έργο με τίτλο: «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δήμου Λίμνης Πλαστήρα».

Πρόκειται για το δεύτερο έργο που εγκρίνεται από το συγκεκριμένο χρηματοδοτικό πρόγραμμα μετά το «Υπαίθριο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης χωρο-χρόνου Άγραφον».

Ακολουθούν οι υπόλοιπες προτάσεις έργων που υποβλήθηκαν προς έγκριση:

  • «ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΕΣΕΝΙΚΟΛΑ ΚΑΙ ΤΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΕΣΕΝΙΚΟΛΑ» προϋπολογισμού 776.050 ευρώ.
  • «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ/ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΥΦΥΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ «ΕΞΥΠΝΗΣ ΠΟΛΗΣ» προϋπολογισμού 321.014 ευρώ.
  • «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ» προϋπολογισμού 562.340 ευρώ.
  • «ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΟΥ ΧΡΗΖΟΥΝ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ» προϋπολογισμού 45.000 ευρώ.
  • «ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ» προϋπολογισμού 2.859.179 ευρώ.
πηγή: eleftheria.gr

Σχόλια