Απάντηση Γεωργαντά στον Κυρ. Βελόπουλο για τα ποσά των εκπτώσεων στο ρεύμα & στα καύσιμα για τους αγρότες

Ο Γεωργαντάς διευκρινίζει τα ποσά των εκπτώσεων στο ρεύμα και στα καύσιμα για τους αγρότες. Η επιδότηση της ρήτρας αναπροσαρμογής για τα αγρ...


Ο Γεωργαντάς διευκρινίζει τα ποσά των εκπτώσεων στο ρεύμα και στα καύσιμα για τους αγρότες. Η επιδότηση της ρήτρας αναπροσαρμογής για τα αγροτικά τιμολόγια τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο θα είναι 50% 

● Για την επιστροφή του ΕΦΚ πετρελαίου κίνησης στους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες θα ληφθεί υπόψη - εκτός από τη δήλωση ΟΣΔΕ και τα τιμολόγια αγοράς πετρελαίου που θα αναρτηθούν στο myData για το 2022 - και το ύψος των δηλωθέντων εσόδων από παραγωγή των ετών 2019, 2020, 2021 ● Για τον Απρίλιο, η επιδότηση του αγροτικού ρεύματος διπλασιάζεται, ώστε να καλύπτει περίπου το 50% της αύξησης του κόστους, φθάνοντας τα 130 ευρώ 
● Για τις αγροτικές επιχειρήσεις, που λειτουργούν με μέση τάση, αναστέλλεται από 1 Νοεμβρίου 2021 έως και τις 31 Μαρτίου 2022, με δυνατότητα παράτασης, η καταβολή χρεώσεων Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) 
● Εξακολουθεί να ισχύει η έκπτωση ενέργειας 50% που παρέχει η ΔΕΗ στα αγροτικά τιμολόγια από τις 5/8/2021 
● Η κάρτα καυσίμων που θα ισχύσει για τους μήνες Απρίλιο-Μάιο-Ιούνιο αφορά και τα αγροτικά οχήματα, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις 
● Η μείωση του φόρου στο πετρέλαιο κίνησης στην αντλία, αφορά και τους αγρότες που χρησιμοποιούν ντίζελ.

Τα παραπάνω, μεταξύ άλλων, διευκρινίζει σε απάντησή του προς τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκο Βελόπουλο, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γιώργος Γεωργαντάς.

Ολόκληρη η απάντηση του κ. Γεωργαντά στον κ. Βελόπουλο έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: Απάντηση στην υπ’ αρ. 3024/8-2-2022 Ερώτηση.

Απαντώντας στην παραπάνω Ερώτηση που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Κ. Βελόπουλος, για τα θέματα της αρμοδιότητάς μας, σας πληροφορούμε τα εξής:

Η πολιτεία, η κυβέρνηση και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στέκονται δίπλα στους Έλληνες αγρότες και έχουν απλώσει ένα δίχτυ προστασίας σε ολόκληρη την ελληνική κοινωνία, ώστε ουδείς Έλληνας παραγωγός να μην μείνει εκτεθειμένος στις εκάστοτε προκλήσεις.

Προς αυτή την κατεύθυνση, το τελευταίο διάστημα έχουμε λάβει μία σειρά μέτρων για την ανακούφιση και στήριξη των παραγωγών του πρωτογενούς τομέα που πλήττονται από το αυξημένο κόστος παραγωγής. Συγκεκριμένα:

Υπογράψαμε, από κοινού με τους Υπουργούς Οικονομικών και Περιβάλλοντος & Ενέργειας, την αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/13046/455/10-2-2022 απόφαση (Β΄560) «Χορήγηση επιδότησης, από το Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης, της τιμολογητέας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας με παροχές αγροτικής χρήσης» για την κάλυψη του 80% της ρήτρας αναπροσαρμογής στα τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος αγροτικής χρήσης για την περίοδο από Αύγουστο έως και Δεκέμβριο 2021, ύψους 50 εκατ. ευρώ. Οι αγρότες μας θα δουν το ποσό αυτό να συμψηφίζεται με τον επόμενο λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος. Ουδεμία διακοπή ρεύματος θα υπάρξει, προτού ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία. Επίσης, για τους μήνες Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου, καλύπτουμε το 50% της ρήτρας αναπροσαρμογής για τους αγρότες και τις αγροτικές επιχειρήσεις. Το μέτρο αυτό θα εξειδικευτεί με σχετική κοινή υπουργική απόφαση.

Προβλέψαμε το μέτρο της επιστροφής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης για το αγροτικό πετρέλαιο για το 2022. Το συγκεκριμένο μέτρο αφορά πλέον όλους τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες και ο προϋπολογισμός του αυξήθηκε κατά 10 εκατ. € από τον αρχικό, φθάνοντας συνολικά τα 60 εκατ. €. 

Το ύψος της επιστροφής θα οριοθετείται από τον αριθμό των στρεμμάτων και το είδος καλλιέργειας όπως δηλώνεται στο ΟΣΔΕ, σε συνδυασμό με τα τιμολόγια αγοράς πετρελαίου κίνησης, όπως θα δηλωθούν από το δίκτυο εμπορίας καυσίμων στη φορολογική αρχή (Mydata). Επιπλέον, θα ληφθεί υπόψη και το ύψος των δηλωθέντων εσόδων από παραγωγή των ετών 2019, 2020, 2021. Η σχετική διάταξη έχει κατατεθεί και αναμένεται η ψήφισή της.

Προβλέψαμε τη μείωση του ΦΠΑ στα λιπάσματα από το 13% στο 6%, μία παρέμβαση ύψους 20 εκατ. ευρώ κατ’ έτος. Ομοίως η σχετική αυτή διάταξη έχει κατατεθεί και αναμένεται να ψηφισθεί.
Μειώσαμε τον ΦΠΑ των ζωοτροφών που προορίζονται για ζωική παραγωγή από το 13% στο 6%.

Επιπρόσθετα, όσον αφορά στην κάλυψη του αυξημένου κόστους των ζωοτροφών, προβλέπουμε την επιδότηση των κτηνοτρόφων σε ποσοστό 4% επί των φορολογητέων εκροών του δεύτερου εξαμήνου του 2021, με κόστος 43 εκατ. Ευρώ. 

Το επόμενο διάστημα αναμένεται να εκδοθεί η σχετική απόφαση.

Εντάσσουμε στο Μεταφορικό Ισοδύναμο τη μεταφορά ζωοτροφών στην Κρήτη για το έτος 2022, μία παρέμβαση ύψους 8 εκατ. ευρώ. Το μέτρο αυτό θα εξειδικευτεί στο επόμενο χρονικό διάστημα.
Αυξάνουμε κατά 50% το πρόγραμμα των μικρών νησιών του Αιγαίου για τη μεταφορά ζωοτροφών, δηλαδή κατά 3,5 εκατ. ευρώ.

Ενεργοποιήσαμε, νωρίτερα φέτος, στις 8.2.2022, την κάρτα του αγρότη, σε συνεργασία με την Τράπεζα Πειραιώς. Σημειώνουμε ότι τα δύο προηγούμενα χρόνια (2020 και 2021) είχαν ληφθεί ανάλογες πρωτοβουλίες για τη διευκόλυνση των παραγωγών, σε μεταγενέστερες όμως ημερομηνίες, 30.3.2020 και 18.3.2021 αντίστοιχα.

Στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας, από τον Ιανουάριο 2022 προβλέψαμε επιδότηση για τα αγροτικά τιμολόγια. Μάλιστα, για τον Απρίλιο, η επιδότηση ρεύματος διπλασιάζεται ώστε να καλύπτει περίπου το 50% της αύξησης, φθάνοντας τα 130 ευρώ.

Περαιτέρω, για τη μέση τάση και συγκεκριμένα για τις αγροτικές επιχειρήσεις, προβλέψαμε την αναστολή από 1 Νοεμβρίου 2021 έως και τις 31 Μαρτίου 2022, με δυνατότητα παράτασης, της καταβολής χρεώσεων Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ).

Από 5/8/2021 η ΔΕΗ παρέχει έκπτωση ενέργειας που ανέρχεται σε 50% στα αγροτικά τιμολόγια

Περαιτέρω, στην πρόσφατη κοινή ανακοίνωση των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στις 17.3.2022, εξαγγέλθηκαν δύο επιπλέον παρεμβάσεις για την ελάφρυνση του αυξημένου κόστους ενέργειας, από τις οποίες επωφελούνται και οι αγρότες. 

Συγκεκριμένα:

Η πρώτη παρέμβαση αφορά στην κάρτα καυσίμων, δηλαδή την επιδότηση του πετρελαίου κίνησης για τους μήνες Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο, καθώς μέσα στους δικαιούχους είναι και οι ελεύθεροι επαγγελματίες, συμπεριλαμβανομένων των αγροτών, οι οποίοι μπορούν να κάνουν χρήση του συγκεκριμένου μέτρου για τα οχήματά τους, εφόσον πληρούν τα προβλεπόμενα κριτήρια.

Η επιδότηση στην τιμή της πώλησης του πετρελαίου που θα γίνεται στην πηγή (στην αντλία) για τον μήνα Απρίλιο και αφορά όλους τους αγρότες οι οποίοι χρησιμοποιούν το πετρέλαιο κίνησης.

Επιπρόσθετα, προς την κατεύθυνση της μείωσης του κόστους παραγωγής εντάσσεται και η επιλογή του Υπουργείου μας για χορήγηση των συνδεδεμένων ενισχύσεων υπέρ των παραγωγών μας. 

Σύμφωνα με το Στρατηγικό Σχέδιο της ΚΑΠ 2023-2027 που υπέβαλλε η Ελλάδα, στις 30/12/2021, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς αξιολόγηση και έγκριση, ο πρωτογενής τομέας θα συνεχίσει να λαμβάνει στήριξη και στο πλαίσιο της ΚΑΠ 2023-2027, συμπεριλαμβανομένης της χορήγησης συνδεδεμένης στήριξης. Επιπλέον, σημειώνουμε η χορήγηση συνδεδεμένης ενίσχυσης θα συνεχιστεί και κατά τα έτη ενίσχυσης 2021 και 2022 (μεταβατική περίοδος).

Σε κάθε περίπτωση, σημαντικό ρόλο στην αντιμετώπιση του αυξημένου κόστους παραγωγής και της προμήθειας υλικών δύναται να έχει και η λειτουργία των Συνεταιριστικών Οργανώσεων, οι οποίες εξασφαλίζουν πιο εύκολη πρόσβαση με το δυνατόν χαμηλότερο κόστος παραγωγής των απαραίτητων πρώτων υλών και πιο οικονομική διακίνηση των προϊόντων των παραγωγών. 

Η ανάπτυξη και η λειτουργία των Αγροτικών Συνεταιρισμών, καθώς και η όλο αυξανόμενη ίδρυση νέων μετά την εφαρμογή των διατάξεων του ν.4673/2020, μαρτυρούν το μεγάλο ενδιαφέρον των συμμετεχόντων συνεταιριζομένων μελών για την παράδοση της παραγωγής τους μέσω των εν λόγω Συνεταιριστικών εταιρικών σχημάτων.

Συνοδευτικά αρχεία


πηγή:agro24.gr

Σχόλια