Υπουργείο Οικονομικών: Ο κατάλογος με τα τρόφιμα & τα γεωργικά εφόδια για τα οποία γίνεται υποχρεωτική η καταγραφή των αποθεμάτων

Με την τροπολογία που κατατέθηκε χθες σε νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών εισάγεται ειδικό πλαίσιο για την αντιμετώπιση φαινομένων, όπω...


Με την τροπολογία που κατατέθηκε χθες σε νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών εισάγεται ειδικό πλαίσιο για την αντιμετώπιση φαινομένων, όπως οι τεχνητές ελλείψεις και η αισχροκέρδεια. Βασικός άξονας του σχεδίου θα είναι να δηλώνονται όλα τα αποθέματα των επιχειρήσεων. Στο πρώτο άρθρο της τροπολογίας αναφέρεται το εξής:

Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην αλυσίδα παραγωγής, εισαγωγής, εμπορίας, πώλησης, μεσιτείας, διακίνησης, διανομής και αποθήκευσης γεωργικών προϊόντων και τροφίμων στην Ελληνική Επικράτεια, υποβάλλουν εντός προθεσμίας δύο (2) ημερών από τη δημοσίευση της κοινής απόφασης της παρ. 6, δήλωση, σύμφωνα με την παρ. 3, με τα στοιχεία αποθεμάτων σε:

α) πρώτες ύλες για την παραγωγή λιπασμάτων,

β) λιπάσματα,

γ) ζωοτροφές,

δ) ωμά δημητριακά παντός είδους και ιδίως σιτάρι ή σμιγάδι, σίκαλη, κριθάρι, βρώμη, καλαμπόκι, εδώδιμο φαγόπυρο,

ε) άλευρα και ιδίως αλεύρια σιταριού ή σμιγαδιού και αλεύρια δημητριακών, στ) ηλίανθο, και

ζ) φυτικά έλαια, εκτός από το ελαιόλαδο, και ιδίως ηλιέλαιο (έλαιο ηλιοτροπίου), φοινικέλαιο και αραβοσιτέλαιο.

Η τροπολογία που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών προβλέπει τα ακόλουθα:

1. Επιβάλλεται, για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος του υπό ψήφιση σχεδίου νόμου, που μπορεί με υ.α. να παρατείνεται.

2.. Η μη υποβολή ή η υποβολή ανακριβούς δήλωσης επισύρει αθροιστική επιβολή κυρώσεων, ως εξής:

α) κατάσχεση των αναφερόμενων ειδών, στο μέτρο που δεν έχουν δηλωθεί ή έχουν δηλωθεί ανακριβώς και

β) διοικητικό πρόστιμο ύψους από χίλια (1.000) έως εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ, ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης.

γ. Με κ.υ.α. μπορούν να εξειδικεύονται οι επιχειρήσεις και τα είδη των προϊόντων, τα στοιχεία των αποθεμάτων, η διαδικασία του ελέγχου, τα αρμόδια για την επιβολή των κυρώσεων όργανα, η κλιμάκωση των κυρώσεων ανάλογα με τη βαρύτητά τους καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα.

3. Η δήλωση υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω ειδικού συνδέσμου που βρίσκεται στον κεντρικό ιστότοπο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ο οποίος είναι προσβάσιμος μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr - ΕΨΠ). Η πρόσβαση γίνεται μέσω των κωδικών πρόσβασης του Γενικού Εμπορικού Μητρώου των υπόχρεων επιχειρήσεων ή, εφόσον αυτοί δεν υπάρχουν, μέσω των κωδικών πρόσβασης στο «TAXIS».

4. Αρμόδιες αρχές για τον έλεγχο συμμόρφωσης των υπόχρεων, την επιβολή των κυρώσεων και τη συγκέντρωση και τον έλεγχο των υποβαλλόμενων από τους υπόχρεους στοιχείων, ορίζονται κατά περίπτωση με κοινή απόφαση το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή και η Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, καθώς και ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων.


Σχόλια