Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία : Αποσύρεται η τροποποίηση για τη σφαγή ζώων χωρίς προηγούμενη αναισθησία

Αποσύρεται Η Τροποποίηση Για Τη Σφαγή Ζώων Χωρίς Προηγούμενη Αναισθησία Λόγω Των Χιλιάδων Αρνητικών Σχολίων Στη Διαβούλευση Τα χιλιάδες αρνη...


Αποσύρεται Η Τροποποίηση Για Τη Σφαγή Ζώων Χωρίς Προηγούμενη Αναισθησία Λόγω Των Χιλιάδων Αρνητικών Σχολίων Στη Διαβούλευση

Τα χιλιάδες αρνητικά σχόλια στη διαβούλευση από την ΠΦΠΟ, άλλα σωματεία και φιλόζωους πολίτες, η πίεση που ασκήσαμε, οι συναντήσεις της ΠΦΠΟ με Αν. Υπουργό Εσωτερικών κ. Στέλιο Πέτσα και το νομικό του επιτελείο στο οποίο συζητήσαμε θέματα τροπολογιών του 4830/21 και την επίμαχη αλλαγή του 1197/81 προκειμένου να επιτραπεί παλι το χαλάλ ,η Επίκαιρη ερώτησή του Κυρίου Αρσένη, Βουλευτή του Μέρα 25 προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με θέμα: “Θα σεβαστεί η κυβέρνηση την απόφαση του ΣτΕ που απαγορεύει τις σφαγές των ζώων χωρίς αναισθησία;”, επηρέασαν και την Κοινοβουλευτική Ομάδα της Ν.Δ , με τη Φωτεινή Πιπιλή δημοσίως και ανοικτά να γνωστοποιεί στο προεδρείο της Κ.Ο ότι δεν προτίθεται να ψηφίσει τη συγκεκριμένη διάταξη αν αυτή έφτανε στη Βουλή.

Να σημειωθεί ότι στη διαβούλευση καταγράφηκαν 2.822 σχόλια, μόλις σε 3 μέρες τα οποία στη συντριπτική πλειοψηφία τους αρνητικά, όταν στα περισσότερα άλλα άρθρα τα σχόλια ήταν μονοψηφίου αριθμού. Κατόπιν αυτών, το Μέγαρο Μαξίμου στο υψηλότατο επίπεδο έδωσε εντολή απόσυρσης της σχετικής διάταξης , η οποία τελικά δεν θα συμπεριληφθεί στο νομοσχέδιο που αναμένεται να κατατεθεί σήμερα στη Βουλή.

Μια μικρή νίκη σε ένα αγώνα μακρύ και δύσκολο.


Ευχαριστούμε θερμά τον δικηγόρο μας Βασίλη Παπαγεωργίου για την εξαιρετική τεκμηρίωση του θέματος και κατά την ακροαματική διαδικασία στο ΣτΕ.

Να ευχαριστήσουμε εσάς που ανταποκριθήκατε στο κάλεσμα μας και σχολιάσατε στη Διαβούλευση.

Όλοι μαζί είμαστε δυνατότεροι.

Να επισημάνουμε σε αυτό το σημείο ότι απώτερος στόχος της ΠΦΠΟ είναι η παύση κάθε σφαγής ,η καθιέρωση των δικαιωμάτων των ζώων, η ολική απελευθέρωση τους αλλά και η μη εκμετάλλευση τους για κανένα ανθρώπινο σκοπό και συμφέρον, ταυτόχρονα πιέζουμε θεσμικά χρησιμοποιώντας το νομικό πλαίσιο που αφορά την ευζωία όλων των ειδών των ζώων.


Η τροποποιήση αυτή είναι σε αντίθεση με τη φιλοσοφία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία των ζώων κατά τη θανάτωση και την εφαρμογή της πριν τη σφαγή αναισθητοποίησης, όπως περιγράφεται στην Κοινοτική Νομοθεσία (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1099/2009) αλλά και με το Άρθρο 2 του Νόμου 1197/81 όπου αναφέρεται ότι: Απαγορεύεται η θανάτωσις θηλαστικών εις τα σφαγεία εφ’ όσον δεν προηγηθή της αφαιμάξεως αναισθητοποίησις επενεργούσα ακαριαίως.


Η νομοθεσία της ΕΕ απαιτεί την αναισθητοποίηση των ζώων πριν από την σφαγή προκειμένου να καταστεί κατά το δυνατό λιγότερο επώδυνη η όλη διαδικασία. Η απαίτηση αυτή δεν συνάδει με τη διαδικασία που ακολουθείται κατά τις θρησκευτικές σφαγές, Shechita (Εβραϊκή μέθοδος σφαγής των ζώων για παραγωγή κρέατος-Kosher) και Halal (Μουσουλμανική μέθοδος σφαγής των ζώων για παραγωγή κρέατος- Halal).

Η Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία το 2017 είχε προσφύγει με Δικηγόρο της, τον Βασίλη Παπαγεωργίου στο Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο και ζητούσε να ακυρωθεί η υπ΄ αριθμ. Υπουργική Απόφαση 951/44337/2017 – ΦΕΚ 1447/Β/27-4-2017 Τσιρώνη-ΣΥΡΙΖΑ του υπουργού Ανάπτυξης και Τροφίμων και του αναπληρωτή υπουργού Ανάπτυξης, με την οποία καθορίσθηκαν τα αναγκαία συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 1099/2009, σχετικά με τη σφαγή των ζώων στο πλαίσιο θρησκευτικών εκδηλώσεων λατρευτικών τύπων αλλοθρήσκων η οποία επέτρεπε τη σφαγή λατρευτικού τύπου χωρίς αναισθησία των ζώων.


Παράλειψη του κανονιστικού νομοθέτη, κατά τη ρύθμιση της θρησκευτικής σφαγής ζώων, να προβεί σε στάθμιση μεταξύ της υποχρέωσής του να προστατεύσει τα ζώα και της υποχρέωσής του να σεβασθεί τη θρησκευτική ελευθερία μουσουλμάνων και εβραίων που ζουν στην Ελλάδα. Με την προαναφερθείσα απόφαση κρίθηκε μη νόμιμη η 951/44337/21.4.2017 κοινή απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, με την οποία καθορίσθηκαν αναγκαία συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του Κανονισμού (EK) 1099/2009, σε σχέση με τη σφαγή ζώων σε σφαγεία στο πλαίσιο λατρευτικών τύπων.

Η Τροποποίηση η οποία αποσύρθηκε.

Άρθρο 50 Ιδιαίτερες μέθοδοι σφαγής ζώων λόγω λατρευτικών τύπων


Τροποποίηση άρθρου 2 ν. 1198/1981.

Στο άρθρο 2 του ν. 1197/1981 (Α΄240): α) τροποποιείται η παρ. 2, προς τον σκοπό επικαιροποίησης και εναρμόνισης με την παρ. 1 του άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΚ) 1099/2009 του Συμβουλίου, της 24ης Σεπτεμβρίου 2009 (L 303), β) προστίθεται παρ. 3 και το άρθρο 2 διαμορφώνεται ως ακολούθως:


1. Ζώον συντροφίας, εργασίας ή εκτροφών το οποίον κατέστη ανίκανον δια την δι` ην προορίζεται χρήσιν, συνεπεία γήρατος, ασθενείας, κατάγματος, αναπηρίας ή άλλης τινός αιτίας, δύναται να φονεύεται δι` ευθανασίας και μόνον κατόπιν προηγουμένης εκθέσεως κρατικού ή ιδιώτου κτηνιάτρου.


2. Απαγορεύεται η θανάτωση χερσαίων ζώων στα σφαγεία εφόσον δεν προηγηθεί αναισθητοποίηση σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΚ) 1099/2009 του Συμβουλίου, της 24ης Σεπτεμβρίου 2009 (L 303).


3. α) Για τα χερσαία ζώα που υποβάλλονται σε ιδιαίτερες μεθόδους σφαγής που προβλέπονται από λατρευτικούς τύπους, οι οποίοι δεν επιτρέπουν την αναισθητοποίηση πριν τη σφαγή, δεν εφαρμόζονται οι απαιτήσεις της παρ. 2 του παρόντος, υπό την προϋπόθεση ότι η σφαγή διενεργείται σε σφαγείο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΚ) 1099/2009.


β) Για τις εργασίες χειρισμού και ακινητοποίησης των ζώων που σφάζονται σύμφωνα με την περ. α) εφαρμόζεται η παρ. 2 του άρθρου 15 του Κανονισμού (ΕΚ) 1099/2009.


γ) Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων θεσπίζονται οι αρμόδιες αρχές, οι διαδικασίες, οι λοιποί όροι και προϋποθέσεις, η διενέργεια ελέγχων και η επιβολή κυρώσεων, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικά με τη σφαγή ζώων με μεθόδους που προβλέπονται από λατρευτικούς τύπους.»

Σχόλια