Βιώσιμα παγκόσμια συστήματα τροφίμων; Οι απροσδόκητες συνέπειες της Πράσινης Συμφωνίας της ΕΕ

Μετά την εμπορική διάσκεψη της 22ας Φεβρουαρίου, ο Alan Matthews συμφώνησε να συζητήσει με την ELO τις απροσδόκητες επιπτώσεις της Πράσινης ...


Μετά την εμπορική διάσκεψη της 22ας Φεβρουαρίου, ο Alan Matthews συμφώνησε να συζητήσει με την ELO τις απροσδόκητες επιπτώσεις της Πράσινης Συμφωνίας στα παγκόσμια συστήματα τροφίμων. Ο καθηγητής Matthews εργάζεται επί του παρόντος σε ένα έγγραφο που αποσκοπεί στη διερεύνηση του ρόλου του διεθνούς εμπορίου γεωργικών τροφίμων, εν μέσω νέων στόχων πολιτικής της ΕΕ.

Καθηγητή Μάθιους, σας ευχαριστούμε που ήρθατε. Μπορείτε να εξηγήσετε γιατί είναι σημαντικό να επικεντρωθούμε σε αυτό το θέμα τώρα;

Σ' ευχαριστώ που με πήρες. Η στρατηγική «Από το αγρόκτημα στο fork» έχει σχεδιαστεί για να επιφέρει ένα δίκαιο, υγιεινό και φιλικό προς το περιβάλλον σύστημα τροφίμων στο πλαίσιο της συνολικής Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας. Αναγνωρίζεται ότι η εμπορική πολιτική μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη στήριξη και την προώθηση της οικολογικής μετάβασης και έχουν προταθεί διάφορα μέσα πολιτικής που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για τον σκοπό αυτό.

Τα προτεινόμενα πρότυπα βιωσιμότητας βρίσκονται σε διαφορετικά στάδια της διαδικασίας πολιτικής. Η ρήτρα για τα αντιβιοτικά έχει θεσπιστεί, αλλά δεν έχει ακόμη εφαρμοστεί. " απαίτηση υποχρεωτικής δέουσας επιμέλειας για τους εμπόρους σε έξι γεωργικά προϊόντα για τη διασφάλιση αλυσίδων εφοδιασμού χωρίς αποψίλωση των δασών αποτελεί πλέον νομοθετική πρόταση, αλλά δεν έχει ακόμη θεσπιστεί.

Η πρόταση τροποποίησης των ΑΟΚ για συνδυασμούς προϊόντων/ουσιών στους οποίους η ουσία έχει απαγορευθεί στην ΕΕ αποτελεί δέσμευση της Επιτροπής, αλλά δεν έχει καθοριστεί χρονοδιάγραμμα για την έγκριση επίσημης πρότασης.

Μια συγκεκριμένη προθεσμία μπορεί κάλλιστα να είναι αποτέλεσμα των συζητήσεων υπό τη γαλλική Προεδρία ή ως συνέχεια της έκθεσης της Επιτροπής σχετικά με τα πρότυπα εισαγωγών που αναμένεται πριν από τον Ιούλιο του 2022. Έχουν υποβληθεί προτάσεις για την εφαρμογή ρητρών κατόπτρου στα πρότυπα καλής μεταχείρισης των ζώων και στις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, αλλά αυτές είναι απίθανο να εφαρμοστούν στο άμεσο μέλλον.

Ποιες πιστεύετε ότι είναι οι κύριες άμεσες ανησυχίες;

Οι χώρες χαμηλού εισοδήματος και οι ευάλωτες αναπτυσσόμενες χώρες που αποτελούν το επίκεντρο αυτού του εγγράφου δεν είναι σημαντικοί εξαγωγείς ζωικών προϊόντων. Ως εκ τούτου, η ενδεχόμενη καλή μεταχείριση των ζώων ή οι προσαρμογές του άνθρακα στα σύνορα δεν είναι πιθανό να αποτελέσουν μείζον άμεσο πρόβλημα. Τα αντιβιοτικά χρησιμοποιούνται στην υδατοκαλλιέργεια, η οποία αποτελεί σημαντική εξαγωγή αναπτυσσόμενων χωρών.

Αν και τα αντιβιοτικά δεν φαίνεται να χρησιμοποιούνται για την προώθηση της ανάπτυξης στην υδατοκαλλιέργεια, τα αντιβιοτικά που χρησιμοποιούνται ταξινομούνται όλα ως ιατρικά σημαντικά, έτσι ώστε οι εξαγωγές ψαριών και προϊόντων ψαριών να μπορούν να επηρεαστούν από τη ρήτρα κατόπτρου αντιβιοτικών. Οι αναπτυσσόμενες χώρες χαμηλού εισοδήματος είναι σημαντικοί εξαγωγείς ορισμένων από τα προϊόντα που καλύπτονται από τον κανονισμό για την αλυσίδα εφοδιασμού χωρίς αποψίλωση των δασών.

Θα επηρεαστούν επίσης πολύ από τυχόν αλλαγές στα ΑΟΚ στις εξαγωγές οπωροκηπευτικών. Πράγματι, οι ρήτρες κατόπτρου που απαγορεύουν τη χρήση συγκεκριμένων δραστικών ουσιών θα είχαν πολύ μεγαλύτερο αντίκτυπο στην παραγωγή και το εμπόριο από ό,τι ο κανονισμός για την αποψίλωση των δασών.

Θα απαιτούσαν άμεσα αλλαγές στις πρακτικές παραγωγής στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις, ενώ η πρωτοβουλία για την αλυσίδα εφοδιασμού χωρίς αποψίλωση των δασών αποτελεί πρωτίστως αρνητική απαγόρευση της επέκτασης των περιοχών παραγωγής σε περιοχές τροπικών δασών, αλλά κατά τα άλλα δεν απαιτεί συγκεκριμένες αλλαγές στις πρακτικές παραγωγής. Ως εκ τούτου, το ζήτημα των ΑΟΚ είναι το μέτρο της εμπορικής πολιτικής με την αμεσότερη συνάφεια και σημασία για τις αναπτυσσόμενες χώρες.

Μπορείς σε παρακαλώ να μου εξηγήσεις;

" εξάλειψη της χρήσης φυτοφαρμάκων που απαγορεύονται στην ΕΕ επειδή θεωρούνται επικίνδυνα για την υγεία ή έχουν αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον και σε χώρες που εξάγουν στην ΕΕ αποτελεί επιθυμητό στόχο. Ωστόσο, η χρήση αυτών των φυτοφαρμάκων συμβάλλει στην οικονομική παραγωγή και στα βιώσιμα μέσα διαβίωσης σε πολλούς διαφορετικούς τύπους γεωργικών εκμεταλλεύσεων στις αναπτυσσόμενες χώρες.

Είναι συχνά αρκετά φθηνά και αποτελεσματικά στον έλεγχο των παρασίτων και έτσι στη διατήρηση των αποδόσεων. Οι εκμεταλλεύσεις που επωφελούνται περιλαμβάνουν τις μεγάλης κλίμακας φυτείες μπανάνας της Κεντρικής Αμερικής, τους καλά πόρους αμπελώνες της Νότιας Αφρικής, αλλά και τους μικροκαλλιεργητές κακάο, καφέ και άλλων προϊόντων σε όλη την Αφρική και την Ασία.

Οι ρήτρες καθρεφτών προωθούνται κατά προτεραιότητα από τη γαλλική Προεδρία, με ιδιαίτερη έμφαση στα πρότυπα φυτοφαρμάκων για την ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων παγκόσμιας σημασίας στις χώρες εξαγωγής. Πώς το βλέπετε αυτό να αντικατοπτρίζει τις ευρωπαϊκές εισαγωγές, ιδίως από αναπτυσσόμενες χώρες χαμηλού εισοδήματος;

Όσον αφορά όλα τα εμπορικά μέτρα που αποσκοπούν στην επιτάχυνση της μετάβασης σε παγκόσμιο επίπεδο σε πιο βιώσιμα συστήματα τροφίμων, τα μέτρα για τον περιορισμό των εξαγωγών βασικών προϊόντων από αναπτυσσόμενες χώρες χαμηλού εισοδήματος στην ΕΕ που κάνουν χρήση δραστικών ουσιών που απαγορεύονται στην ΕΕ θα πρέπει να πληρούν τρία κριτήρια που συνάδουν με τη δέσμευση της ΕΕ για συνοχή της αναπτυξιακής πολιτικής

Τα μέτρα θα πρέπει να παρέχουν επαρκή μεταβατική περίοδο ώστε να είναι δυνατή η ανάπτυξη βιώσιμων εναλλακτικών λύσεων στα απαγορευμένα φυτοφάρμακα. Σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες, οι χώρες εξαγωγής έχουν συχνά μόνο 6 έως 12 μήνες για να προσαρμοστούν στις αλλαγές των ΑΟΚ της ΕΕ. Αυτή η χρονική περίοδος θα είναι συχνά κατάφωρα ανεπαρκής για τις αλλαγές που απαιτούνται στις χώρες εξαγωγής χαμηλού εισοδήματος.

Οι παραγωγοί της ΕΕ πρέπει επίσης να προσαρμοστούν εντός του ίδιου χρονικού πλαισίου, αλλά θα έχουν πολύ μεγαλύτερες ικανότητες για να το πράξουν. Αξίζει να σημειωθεί ότι η στρατηγική «Από το αγρόκτημα στο fork» προβλέπει ότι οι γεωργοί της ΕΕ θα έχουν μεταβατική περίοδο δέκα ετών, προκειμένου να μειωθεί η χρήση φυτοφαρμάκων κατά 50%. Είναι παράλογο να ζητάμε από τις αναπτυσσόμενες χώρες χαμηλού εισοδήματος να εξαλείψουν εντελώς τη χρήση ορισμένων φυτοφαρμάκων εντός μιας εξάμηνης περιόδου χωρίς να διασφαλιστεί ότι υπάρχουν οικονομικά αποδοτικές εναλλακτικές λύσεις.

Οι παραγωγοί σε χώρες χαμηλού εισοδήματος θα χρειαστούν τεχνική και οικονομική βοήθεια για να προσαρμόσουν τις πρακτικές παραγωγής τους στην εξάλειψη ορισμένων φυτοφαρμάκων. Η ανάπτυξη μη τοξικών εναλλακτικών φυτοφαρμάκων ή ποικιλιών ανθεκτικών στα παράσιτα θα απαιτήσει την επένδυση σημαντικών πόρων.

Για ορισμένες αλυσίδες εφοδιασμού εμπορευμάτων, οι παράγοντες του ιδιωτικού τομέα θα είναι σε θέση να επωμιστούν μέρος αυτού του κόστους. Ωστόσο, η ΕΕ θα υποχρεωθεί να αυξήσει σημαντικά τη χρηματοδοτική της συνεισφορά στις αναπτυσσόμενες χώρες χαμηλού εισοδήματος για να συμπληρώσει την εισαγωγή αυστηρότερων προτύπων εισαγωγών.

Η τρίτη αρχή είναι η σημασία της άμεσης διαβούλευσης και της εταιρικής σχέσης με τις χώρες εξαγωγής. Οι αρχές της δίκαιης μετάβασης στην Ευρώπη τονίζουν ότι πρέπει να ζητείται η γνώμη όσων επηρεάζονται από την αλλαγή και να έχουν λόγο στη διαχείριση αυτής της αλλαγής.

Η αρχή αυτή θα πρέπει επίσης να εφαρμόζεται στις εξωτερικές διαστάσεις της Πράσινης Συμφωνίας. Μια επιλογή θα μπορούσε να είναι η αξιοποίηση της πρότασης για πράσινες συμμαχίες, στην οποία η ΕΕ και οι εταίροι στις χώρες εξαγωγής θα συμφωνούσαν από κοινού για τις κατάλληλες μεταβατικές περιόδους, το επίπεδο των απαιτούμενων οικονομικών και τεχνικών πόρων και τον τρόπο με τον οποίο θα διατεθούν αυτοί οι πόροι για να διασφαλιστεί η επιτυχής μετάβαση σε πιο βιώσιμες γεωργικές πρακτικές.

Ευχαριστώ για τη συζήτηση. Προσβλέπουμε στη δημοσίευση μιας πολύ διορατικότητας και έγκαιρης εργασίας.


ΑΠΟΚΉΡΥΞΗ: Όλες οι απόψεις σε αυτή τη στήλη αντικατοπτρίζουν τις απόψεις του(των) συγγραφέα(-ων) και όχι του δικτύου EURACTIV Media.

Προωθημένο περιεχόμενο
Σχόλια