Ανακοίνωση της Ένωσης Ελλήνων Δασοπόνων Δημοσίων Υπαλλήλων για την νέα ρύθμιση για τους δασωμένους αγρούς

Ανακοίνωση της Ένωσης Ελλήνων Δασοπόνων Δημοσίων Υπαλλήλων για την νέα ρύθμιση για τους δασωμένους αγρούς Τις μέρες αυτές, συζητείται στην α...


Ανακοίνωση της Ένωσης Ελλήνων Δασοπόνων Δημοσίων Υπαλλήλων για την νέα ρύθμιση για τους δασωμένους αγρούς

Τις μέρες αυτές, συζητείται στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής Νομοσχέδιο που Υπουργείου Εσωτερικών με έναν ομολογουμένως βαρύγδουπο τίτλο. Εντός των διατάξεων του, περιλαμβάνονται διατάξεις για την ολοκλήρωση της μεταφοράς των Δασικών Υπηρεσιών στο ΥΠΕΝ, καταβολής του επιδόματος ανθυγιεινής εργασίας καθώς και η τροποποίηση του άρθρου 67 του Ν. 998/79, ως ισχύει.

Η Ένωση Ελλήνων Δασοπόνων ζήτησε εγγράφως την παρουσία της στη εν λόγω επιτροπή, για την έκφραση των απόψεών της επί του σχεδίου νόμου. Εντούτοις, η αρμόδια Επιτροπή απαξίωσε να τη δεχτεί επιλέγοντας τουναντίον, να καλέσει τα όργανα και των τριών βαθμίδων των συνδικαλιστικών οργανώσεων των Δασολόγων.

Ακόμη ηχούν στα αυτιά μας οι δηλώσεις του νέου Γενικού Γραμματέα Δασών περί στενής συνεργασίας και ανταλλαγής απόψεων μεταξύ των συνδικαλιστών των δασικών κλάδων με γνώμονα μια νέα δυνατή δασική Υπηρεσία… Φευ! Πριν αλέκτωρ λαλήσει τρις……

Το πάγιο αίτημα της Ένωσης Ελλήνων Δασοπόνων για τη μεταφορά των Δασικών Υπηρεσιών στο φυσικό της χώρο, κινδυνεύει να «τιναχτεί» στον αέρα από τις υπό θεσμοθέτηση διατάξεις αφού:

1. ανατίθενται αρμοδιότητες για τη διαχείριση θεμάτων προϋπολογισμού, ελέγχου, εκκαθάρισης, ενταλματοποίησης και πληρωμής δαπανών και γενικότερα αρμοδιότητες που σύμφωνα με τις διατάξεις περί Δημοσίου Λογιστικού ασκούνται από Οικονομικές Δ/νσεις ή Τμήματα, σε μία αμιγώς δασική Υπηρεσία, τη Δ/νση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών, και μάλιστα σε ένα μόνο τμήμα, εγείροντας θέματα ασυμβίβαστου. Επί του παρόντος, οι προαναφερθείσες αρμοδιότητες ασκούνται από τέσσερα διαφορετικά τμήματα, με σαφείς, καθορισμένες, οριοθετημένες και τελείως ξεκάθαρες αρμοδιότητες, οι οποίες ΔΕΝ έρχονται σε αντίθεση μεταξύ των.

2. ανατίθενται σε υπάλληλο, καθήκοντα άλλου κλάδου και άλλης ειδικότητας (προϊστάμενος Δ/νσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών θα ασκεί καθήκοντα Προϊσταμένου Οικονομικών Υπηρεσιών), χωρίς να υφίσταται κάποια περίπτωση επιτακτικής υπηρεσιακής ανάγκης με περιορισμένο χρονικό ορίζοντα, ως προβλέπεται από τις διατάξεις του υπαλληλικού κώδικα.

3. μετονομάζει τα Γραφεία Διοικητικού Λογιστικού των Δασικών Τμημάτων των Διευθύνσεων Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών σε Τμήματα Υποστηρικτικής Λειτουργίας και μάλιστα τα μεταφέρει στις Επιθεωρήσεις Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής!!!

4. δεν λαμβάνεται υπόψη η τραγική υποστελέχωση των Δασικών Υπηρεσιών από υπαλλήλους του κλάδου ΤΕ Δασοπόνων.

5. παραβλέπεται το γεγονός ότι, πλην ελαχίστων περιπτώσεων, τα καθήκοντα των Γραφείων Διοικητικού του Δασικού Τμήματος των Δ/νσεων Συντονισμού και Επιθεωρήσεων Δασών ασκούνται κατά πλειοψηφία από υπαλλήλους του κλάδου ΤΕ Δασοπόνων.

6. η ανάθεση και διεκπεραίωση των οικονομικών θεμάτων θα είναι εις βάρος των δασικών αρμοδιοτήτων. Όποιος έχει έστω και λίγο ασχοληθεί με τα οικονομικά, γνωρίζει πόσο:
πολύπλοκες και χρονοβόρες
διαφορετικές, ανάλογα την πηγή χρηματοδότησης (τακτικός, ΠΔΕ, ΕΣΠΑ, πράσινο κλπ) είναι οι διαδικασίες, ακόμη και για μια πολύ απλή και μικρού κόστους δαπάνη.

7. χωρίς να ληφθεί καμία μέριμνα για την διοικητική – οικονομική καθώς και τεχνολογική υποστήριξη των Δασικών Υπηρεσιών, οι υπάλληλοί τους καλούνται καθημερινά να ανταποκριθούν στα καθήκοντα τους, χρησιμοποιώντας διάφορα προγράμματα αλλά και ηλεκτρονικές πλατφόρμες. Προφανώς, σε λίγο, εκτός άλλων θα κληθούν να εκτελούν και καθήκοντα των συναδέλφων της πληροφορικής.

Στην περίπτωση αυτή βρίσκει έρεισμα η λαϊκή παροιμία «βρήκαμε παπά, να θάψουμε δυο-τρεις»!

Σε λίγες μέρες θα γιορτάσουμε την παγκόσμια ημέρα των δασών… και δυστυχώς, για άλλη μια φορά θα αναπολούμε τις ημέρες, που η Δασική Υπηρεσία ήταν μία από τις πιο δυνατές Υπηρεσίες του Δημοσίου Τομέα, στεκόταν αρωγός στον πολίτη αλλά και στην κοινωνία και βοηθούσε στην ανασυγκρότηση της ελληνικής υπαίθρου μετά από δύσκολες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες, παρόμοιες πολλές φορές με αυτές που βιώνουμε και σήμερα, σε εθνικό αλλά και παγκόσμιο επίπεδο.

Το διακύβευμα είναι ένα! Η δημιουργία μιας ενωμένης, δυνατής και συμπαγούς Δασικής Υπηρεσίας. Μη μας αναγκάζετε λοιπόν να παρακολουθούμε τη συνεχή απαξίωσή της, με την αφαίρεση αρμοδιοτήτων και την ενασχόλησή της με άσχετα και αλλότρια αντικείμενα!!!

Η Ένωση Ελλήνων Δασοπόνων φρονεί ότι η πολυπόθητη μεταφορά των Δασικών Υπηρεσιών, που η εξαγγελία της πέρυσι το καλοκαίρι τόσο μας ικανοποίησε… τελικά κινδυνεύει να γίνει εφιάλτης, αφού οι υπό θεσμοθέτηση διατάξεις θα οδηγήσουν σε ένα μη εφαρμόσιμο μοντέλο, με πλήθος λειτουργικών προβλημάτων, που θα καθιστούν δύσκολη την καθημερινότητά της.

Και αν οι αγαπητοί συνάδελφοι του κλάδου των Δασολόγων δεν φαίνεται να ενοχλούνται με την επιπλέον επιβάρυνση τους με τα καθήκοντα του Προϊσταμένου των Οικονομικών Υπηρεσιών, αφού μέχρι σήμερα δεν έχουμε δει ούτε ακούσει καμία διαμαρτυρία επ’ αυτού, οι Δασοπόνοι δηλώνουμε εντόνως και προς κάθε κατεύθυνση ότι δεν είμαστε παιδιά για «όλες τις δουλειές». Δεν είμαστε διοικητικοί, οικονομικοί, οδηγοί, πληροφορικοί υπάλληλοι… Είμαστε δασικοί υπάλληλοι! Αν η ηγεσία θεωρεί ότι, για άλλη μια φορά, θα ολοκληρωθεί η μεταφορά στις πλάτες των Δασοπόνων, «πλανάται πλάνη οικτρά».

Και μέσα σε όλα αυτά, χωρίς καμία ιδιαίτερη διαβούλευση, έρχεται για άλλη μία φορά, μια νέα τροποποίηση της διάταξης για τους δασωμένους αγρούς, η οποία ακροβατεί στα όρια της συνταγματικότητας.

Εδώ, παρατηρείται μια άλλη πρωτοτυπία. Ενώ η ιδιοκτησία είναι συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα, όχι μόνο για τον απλό πολίτη αλλά και για το ίδιο το Δημόσιο, με την εν λόγω τροποποίηση απεμπολούνται τα δικαιώματα ιδιοκτησίας του με μόνη προϋπόθεση τη μορφή μιας έκτασης, όταν ακόμη και το άρθρο 10 του Ν. 3208/2003 ως ισχύει, θέτει ισχυρούς περιορισμούς για τη μη έγερση δικαιωμάτων του Δημοσίου σε εκτάσεις δασικές ή μη, παραπαίοντας μεταξύ των εννοιών της εκμετάλλευσης και της χρήσης.

Ο Αστικός Κώδικας, προκειμένου για την ιδιοκτησία του όποιου ακινήτου, απαιτεί την απόδειξη δικαιωμάτων κυριότητας με την προσκόμιση νόμιμων μετεγγραμμένων τίτλων ιδιοκτησίας και δεν αρκείται σε απλές ένορκες βεβαιώσεις ή μια δήλωση Ε9. Ο Άρειος Πάγος, ως το καθ’ ύλην αρμόδιο Δικαστήριο για θέματα ιδιοκτησίας, με την αριθμ. 202/2016 απόφασή του, δέχεται ότι πλήρη αποδεικτική δύναμη ενώπιον κάθε διοικητικής ή δικαστικής αρχής, έχουν μόνον οι οριστικοί δασικοί χάρτες.

Η Ένωση Ελλήνων Δασοπόνων ζητά:

  1. Τη μη ψήφιση των εν λόγω διατάξεων για τη μεταφορά των Δασικών Υπηρεσιών.
  2. Την πρόβλεψη και θεσμοθέτηση Υποστηρικτικής Διεύθυνσης, η οποία θα απαρτίζεται από τα αντίστοιχα τμήματα, Προμηθειών, Εκκαθάρισης, Οικονομικής Διαχείρισης, Πληρωμών, Διοικητικού και Πληροφορικής, με σαφείς και οριοθετημένες αρμοδιότητες εντός του πλαισίου και λογικής του Δημοσίου Λογιστικού, στελεχωμένα από υπαλλήλους των οικείων κλάδων, στην έδρα της κάθε Επιθεώρησης Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής. Η στελέχωση της Δ/νσης αυτής μπορεί να γίνει αρχικά μέσω του συστήματος κινητικότητας, με άμεσες όμως διαδικασίες.
  3. Την απόσυρση της τροπολογίας της διάταξης του άρθρου 67 του Ν. 998/79 και την περαιτέρω επεξεργασία της, ώστε να είναι εντός των συνταγματικών ορίων, με απώτερο σκοπό και στόχο την αειφορία του δασικού περιβάλλοντος και την εξάλειψη, κατά το δυνατόν, αδικιών εις βάρος των πολιτών.

Ένωση Ελλήνων Δασοπόνων Δημοσίων Υπαλλήλων

Σχόλια