Πρώτο βήμα για το μεγάλο έργο στο Φράγμα Πηνειού με απόφαση του Υπουργείου Υποδομών για δέσμευση ποσού 3.500.000 ευρώ

Το πρώτο μεγάλο βήμα για τα αναπτυξιακά έργα στο πολυσυζητημένο το τελευταίο χρονικό διάστημα Φράγμα Πηνειού, έγινε με την απόφαση του Υπουρ...


Το πρώτο μεγάλο βήμα για τα αναπτυξιακά έργα στο πολυσυζητημένο το τελευταίο χρονικό διάστημα Φράγμα Πηνειού, έγινε με την απόφαση του Υπουργείου Υποδομών για την δημοπράτηση της σχετικής μελέτης και παράλληλα την δέσμευση ποσού 3.500.000 ευρώ.

Για το μεγάλο αυτό έργο στο Φράγμα Πηνειού αντικείμενο της μελέτης θα είναι μεταξύ άλλων:

Η υδρολογική διερεύνηση των δυνατοτήτων του Ταμιευτήρα και η διαχείριση του νερού, τα απαραίτητα έργα ενίσχυσης επίσης στον Ταμιευτήρα, από γειτονικές υδρολογικές λεκάνες, η εγκατάσταση συστήματος ασφάλειας ελέγχου και παρακολούθησης του Φράγματος, κλπ.

Επίσης, η μελέτη θα εξετάσει την περιβαλλοντική αναβάθμιση των παραλίμνιων περιοχών, όπως και την ανάδειξή τους, την αξιοποίηση της αλιείας του ταμιευτήρα με κατάλληλα αλιεύματα.

Ακόμη, την κατασκευή νέων αρδευτικών δικτύων στην περιοχή Μανωλάδας, την βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας συντήρησης με τα νέα δεδομένα, τον έλεγχο επάρκειας των έργων προσαγωγής στις αρδευόμενες περιοχές (διώρυγες), καθώς και την κατασκευή νέων έργων άρδευσης του τ. Δήμου Ωλένης με εργασίες για λιμνοδεξαμενή και φράγματος «Βλαχαίικου».


πηγή:ertnews.gr

Σχόλια