Θεση για Γεωπόνο ΤΕ ή ΠΕ -ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΩΛΗΣΕΩΝ (Sales Technician) - στην εταιρεία IQ CROPS Ltd (μέλος του DKG Group)

Η εταιρεία IQ CROPS Ltd (μέλος του DKG Group), μια από τις πιο εξειδικευμένες εταιρείες λύσεων Υδροπονίας, Ολικής Διοίκησης Θερμοκηπίου /Φάρ...Η εταιρεία IQ CROPS Ltd (μέλος του DKG Group), μια από τις πιο εξειδικευμένες εταιρείες λύσεων Υδροπονίας, Ολικής Διοίκησης Θερμοκηπίου /Φάρμας, Διαχείρισης stress καλλιεργειών και Urban Farming/Greening, επιθυμεί να καλύψει τη θέση του ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΩΛΗΣΕΩΝ (Sales Technician)

Η θέση απευθύνεται σε πτυχιούχους Πανεπιστημίου και ΤΕΙ, έχει χώρο ευθύνης την Κρήτη, με έδρα την Ιεράπετρα Κρήτης

Προϋπηρεσία: Δεν είναι απαραίτητη. επιθυμητή προηγούμενη εμπειρία σε πωλήσεις πεδίου
Ξένες γλώσσες: Αγγλική (επάρκεια σε γραπτό και προφορικό λόγο)
Γνώση Υπολογιστών: Outlook, MS word, MS Excel, MS Powerpoint.

Παρέχονται:

– Μόνιμη εργασία.
– Αυτοκίνητο
– Εκπαίδευση πάνω στην Ολική Διοίκηση Θερμοκηπίου και Διαχείρισης Stress καλλιεργειών
– Προοπτικές εξέλιξης.

Για περισσότερες πληροφορίες, πατήστε εδώ

Σχόλια