Πτυχιούχοι Γεωπόνοι/Γεωτεχνικοί Τ.Ε. - Γιατί να γίνω μέλος στην Π.Ε.Π.Τ.Ε.Γ. ;

Τα οφέλη για τα εγγεγραμμένα μέλη είναι πολύ σημαντικά και ουσιώδη γιατί η Π.Ε.Π.Τ.Ε.Γ. (Πανελλήνια Ένωση Πτυχιούχων Τεχνολογικής Εκπαίδευση...


Τα οφέλη για τα εγγεγραμμένα μέλη είναι πολύ σημαντικά και ουσιώδη γιατί η Π.Ε.Π.Τ.Ε.Γ. (Πανελλήνια Ένωση Πτυχιούχων Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Γεωτεχνικών) είναι ο επίσημος επιστημονικός , επαγγελματικός και συνδικαλιστικός φορέας των πτυχιούχων Γεωπόνων/Γεωτεχνικών της ανώτατης τεχνολογικής εκπαίδευσης επιπέδου 6 στο εθνικό πλαίσιο προσόντων που δραστηριοποιούνται στον Γεωτεχνικό –Γεωπονικό κλάδο σε όλο το φάσμα της αγροδιατροφής και του περιβάλλοντος.


H Π.Ε.Π.Τ.Ε.Γ. (Πανελλήνια Ένωση Πτυχιούχων Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Γεωτεχνικών) :
  • Διατηρεί αρχείο μελών και εκδίδει Αριθμό Μητρώου Πτυχιούχου Γεωπόνου - Γεωτεχνικού Τ.Ε.
  • Παρέχει βεβαιώσεις που ζητούνται από Δημόσιες Υπηρεσίες & Φορείς ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΝΟΜΙΜΗ ΧΡΗΣΗ
  • Χορηγεί στα εγγεγραμμένα μέλη της ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟY Μέλους ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΝΟΜΙΜΗ ΧΡΗΣΗ
  • Συμμετέχει με εκπροσώπους σε διάφορα συμβουλευτικά όργανα της Πολιτείας όπως το Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας (Ε.ΣΥ.Π), Συμβούλιο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Σ.Τ.Ε) κ.λπ.
  • Διοργανώνει αυτόνομα ή σε συνεργασία με επίσημους κυβερνητικούς φορείς και οργανώσεις, Εκπαιδευτικές Εκδρομές και Εκπαιδευτικά προγράμματα (π.χ. IKY- ERASMUS+, κλπ) Ημερίδες, Συνέδρια και επιμορφωτικά σεμινάρια
  • Παρέχει κατόπιν αιτήσεως, συμβουλευτικές υπηρεσίες πάνω σε θέματα (επαγγελματικά, εκπαιδευτικά κ.λπ.)
  • Συνεργάζεται με Κυβερνητικούς και Διεθνείς Οργανισμούς καθώς και με όλα τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας.
  • Εκπροσωπεί τους Πτυχιούχους Γεωπόνους/Γεωτεχνικούς Τ.Ε. τόσο στην Ελλάδα όσο και στο Εξωτερικό σε συναντήσεις με υπουργεία, επιστημονικές οργανώσεις και πανεπιστημιακά εκπαιδευτικά ιδρύματα προς επίλυση επιστημονικών και επαγγελματικών ζητημάτων.

Υπενθυμίζουμε ότι τα ταμειακώς ενήμερα μέλη της Π.Ε.Π.Τ.Ε.Γ. έχουν το δικαίωμα :

α) Να εκλέγουν και να εκλέγονται στην Κεντρική Διοικητική Επιτροπή και στα Περιφερειακά Τμήματα της Ένωσης

β) Να διαμορφώνουν την πολιτική της Ένωσης με τη συμμετοχή τους στις συνελεύσεις

γ) Να καλύπτονται σε διάφορα θέματα Επαγγελματικά και Επιστημονικά

δ) Να συμμετέχουν δωρεάν ή με σημαντικά χαμηλότερα κόστη στις διάφορες εκδηλώσεις της Ένωσης
Συνημμένα αρχεία:

Σχόλια