ΟΠΕΚΕΠΕ: Ποιοι μπορούν να προσθέσουν επίσπορη στις δηλώσεις

Τροποποιητική εγκύκλιος για διόρθωση προφανών σφαλμάτων μέσω διοικητικών πράξεων. Την δυνατότητα να υποβάλουν αίτημα διοικητικής πράξης για ...


Τροποποιητική εγκύκλιος για διόρθωση προφανών σφαλμάτων μέσω διοικητικών πράξεων. Την δυνατότητα να υποβάλουν αίτημα διοικητικής πράξης για να προσθέσουν επίσπορης καλλιέργειεας σε αγροτεμάχια που δεν είχε δηλωθεί επίσπορη στις δηλώσεις ΟΣΔΕ, δίνει τροποποιητική εγκύκλιος του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Έτσι, κατά παρέκκλιση μπορούν να προχωρήσουν σε διόρθωση προφανών σφαλμάτων μέσω διοικητικών πράξεων οι δικαιούχοι του προγράμματος των νέων αγροτών, των σχεδίων βελτίωσης, και της ανάπτυξης μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την τροποποιητική εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ κατά παρέκκλιση επιτρέπεται η υποβολή αιτήματος διοικητικής πράξης για προσθήκη επίσπορης για τους δικαιούχους των υπομέτρων 4.1 και 6.1 & 6.3 σε αγροτεμάχια που δεν είχε εξ αρχής δηλωθεί επίσπορη καλλιέργεια.

Επίσης, κατά παρέκκλιση επιτρέπεται η διόρθωση της ΕΑΕ με την προσκόμιση δικαιολογητικών που είναι βεβαία η ημερομηνία δημιουργίας τους και το περιεχόμενο τους, σε όλες τις περιπτώσεις που κατά τη διάρκεια οποιουδήποτε ελέγχου διαπιστωθεί από ελεγκτή του ΟΠΕΚΕΠΕ η ύπαρξη προφανούς σφάλματος. Το ανωτέρω ισχύει και για όλες τις περιπτώσεις ενστάσεων και ιεραρχικών προσφυγών.


πηγή:in.gr

Σχόλια