Το Διεκδικητικό Πλαίσιο της Π.Ε.Π.Τ.Ε.Γ. (Πανελλήνια Ένωση Πτυχιούχων Τεχνολoγικής Εκπαίδευσης Γεωτεχνικών)

Τo Διεκδικητικό πλαίσιο της Π.Ε.Π.Τ.Ε.Γ. (Πανελλήνια Ένωση Πτυχιούχων Τεχνολoγικής Εκπαίδευσης Γεωτεχνικών) του κοινού επιστημονικού , επαγγ...


Τo Διεκδικητικό πλαίσιο της Π.Ε.Π.Τ.Ε.Γ. (Πανελλήνια Ένωση Πτυχιούχων Τεχνολoγικής Εκπαίδευσης Γεωτεχνικών) του κοινού επιστημονικού , επαγγελματικού και συνδικαλιστικού φορέα των Πτυχιούχων Γεωπόνων - Γεωτεχνικών Τ.Ε. είναι τα εξής:

 1. Επιμελητηριακή εκπροσώπηση των Πτυχιούχων Γεωπόνων - Γεωτεχνικών της Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης :                                                                                                        -Είτε στο υπάρχον για τους Γεωτεχνικούς επιμελητήριο (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.) ΙΣΟΤΙΜΑ ως ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΛΑΔΟΣ με ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΚΛΕΓΕΙΝ & ΕΚΛΕΓΕΣΘΑΙ                                                        -Είτε με την δημιουργία ''ΝΕΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΟΥ ΦΟΡΕΑ'' για τους αποφοίτους της Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης                                                                                          -Είτε με την μετεξέλιξη της Π.Ε.Π.Τ.Ε.Γ. (Πανελλήνια Ένωση Πτυχιούχων Τεχνολoγικής Εκπαίδευσης Γεωτεχνικών) σε Ν.Π.Δ.Δ.
 2. Αντιστοίχιση των Πτυχίων των Αποφοίτων Τ.Ε.Ι. με τα Νέα Πανεπιστημιακά Τμήματα Γαβρόγλου που προέκυψαν από την Κατάργηση των Τ.Ε.Ι.
 3. Να δοθεί άμεσα με νομοθετική ρύθμιση η δυνατότητα στους Πτυχιoύχους Γεωπόνους - Γεωτεχνικούς των Τ.Ε.Ι. να μπορέσουν να παρακολουθήσουν χωρίς προαπαιτούμενα ένα (1) επιπλέον έτος σπουδών ή συγκεκριμένο αριθμό μαθημάτων προκειμένου να αποκτήσουν εφόσον το επιθυμούν 5ετή πτυχίο, χωρίς να χρειάζεται να δώσουν κατατακτήριες εξετάσεις και να αναγνωρίζονται όλα τα κοινά μαθήματα που έχουν παρακολουθήσει και περάσει στο βασικό τους πτυχίο (Β.Sc).
 4. Πλήρης εφαρμογή του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων και η ΑΠΟΔΟΣΗ Επαγγελματικών Δικαιωμάτων ανάλογα με το επίπεδο που ανήκει ο κάθε Πτυχιούχος και ανάλογα με τις εκπαιδευτικές του μονάδες ECTS όπως ισχύει Διεθνώς (ΒΑΣΙΚΟ ΠΤΥΧΙΟ - ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ - ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ) .
 5. Έκδοση προεδρικού διατάγματος για Επαγγελματικά Δικαιώματα σε Γεωτεχνικά-Γεωπονικά Τμήματα των Τ.Ε.Ι. που εκκρεμούν (π.χ. ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ & ΑΡΧΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ) & σε Γεωτεχνικά - Γεωπονικά Πανεπιστημιακά Τμήματα Τετραετούς (4) Φοίτησης (π.χ. Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής & Διαχείρισης Φυσικών Πόρων του Ε.Κ.Π.Α. - Παράρτημα Ευρίπου - στα Ψαχνά Ευβοίας της Σχολής Αγροτικής Ανάπτυξης, Διατροφής & Αειφορίας)
 6. Αποσαφήνιση των Επαγγελματικών Δικαιωμάτων των ''ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ'' που λειτούργησαν μετά το ''ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ'' και τη δημιουργία των ''ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ'' , ώστε κατά περίπτωση να ισχύουν και για τις ''ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ'' τα ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ των Γεωπονικών -Γεωτεχνικών Τμημάτων των Τ.Ε.Ι.
 7.  Απρόσκοπτη συμμετοχή χωρίς συντεχνιακούς περιορισμούς των Πτυχιούχων Γεωπόνων – Γεωτεχνικών Τ.Ε. στο Πρόγραμμα ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ χωρίς τον ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ -ΑΝΤΙΕΡΓΑΤΙΚΟ-ΑΝΑΧΡΟΝΙΣΤΙΚΟ Όρο ''ΕΝ ΕΛΛΕΙΨΕΙ ΠΕ'' .
 8.  Απρόσκοπτη συμμετοχή χωρίς συντεχνιακούς περιορισμούς των Πτυχιούχων Γεωπόνων – Γεωτεχνικών Τ.Ε. στον ΕΛ.Γ.Α. σε όλες τις δραστηριότητες του (εκτιμητικό έργο κ.λ.π.)
 9.  Απρόσκοπτη συμμετοχή χωρίς συντεχνιακούς περιορισμούς των Πτυχιούχων Γεωπόνων – Γεωτεχνικών Τ.Ε. σε περισσότερα Εκπαιδευτικά Πεδία στην Επιμόρφωση των Γεωργικών Συμβούλων του ΕΛ.Γ.Ο. ΔΗΜΗΤΡΑ
 10.  Απρόσκοπτη συμμετοχή χωρίς συντεχνιακούς περιορισμούςτων Πτυχιούχων Γεωπόνων – Γεωτεχνικών Τ.Ε. στους Φορείς Πιστοποίησης των Γεωργικών Συμβούλων του ΕΛ.Γ.Ο. ΔΗΜΗΤΡΑ
 11.  Απρόσκοπτη συμμετοχή χωρίς συντεχνιακούς περιορισμούς των Πτυχιούχων Γεωπόνων – Γεωτεχνικών Τ.Ε. σε Διαγωνισμούς Πρόσληψης για ΜΟΝΙΜΟ & ΕΠΟΧΙΑΚΟ Προσωπικό σε όλο το Δημόσιο Τομέα ,Υπ.Α.Α.Τ. , Υ.Π.ΕΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΔΗΜΟΙ ,ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ, ΔΕΚΟ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, (μόνιμοι & αναπληρωτές) , ή σε προγράμματα απασχόλησης της Δ.Υ.Π.Α. - Ο.Α Ε.Δ. κ.λπ. κατά αναλογία με τους συναδέλφους Π.Ε. Γεωτεχνικούς.
 12. Επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων και των μισθολογικών ωριμάνσεων για τους εργαζόμενους στον Ιδιωτικό τομέα.
 13. Επαναφορά του 13ου και 14ου Μισθού και των μισθολογικών ωριμάνσεων για τους εργαζόμενους στον Δημόσιο Τομέα .
 14. Κατάργηση των κλάδων Τ.Ε. και Π.Ε. και  ένταξη όλων των Εργαζομένων Τεχνολογικής και Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης σε ενιαία κατηγορία Ανώτατης Εκπαίδευσης Α.Ε.
 15. Επαναλειτουργία του ‘’ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ’’ ως Πρακτική Άσκηση για τους Αποφοίτους των Τ.Ε.Ι. & των Πανεπιστημιακών Γεωπονικών - Γεωτεχνικών Σχολών

Σχόλια