Έως 28/12/22 λήγει η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων χρηματοδότησης για το νέο «Πρόγραμμα επιχορήγησης 3.220 νέων ελεύθερων επαγγελματιών»

Την ερχόμενη Τετάρτη 28 Δεκεμβρίου στις 15:00 λήγει η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων χρηματοδότησης για το νέο «Πρόγραμμα επιχορήγ...


Την ερχόμενη Τετάρτη 28 Δεκεμβρίου στις 15:00 λήγει η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων χρηματοδότησης για το νέο «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών απασχόλησης 3.220 νέων ελεύθερων επαγγελματιών, ηλικίας 30 έως 45 ετών, στις Περιφέρειες Θεσσαλίας, Αν. Μακεδονίας και Θράκης, Δυτ. Ελλάδας, Ηπείρου, Κεντρ. Μακεδονίας και Δυτ. Μακεδονίας, με έμφαση στην ψηφιακή οικονομία». 

Όπως αναφέρει η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), η δράση αφορά στην ενίσχυση νέων επιχειρήσεων που έχουν δημιουργήσει (από 1 Ιανουαρίου 2022) πρώην άνεργοι, ηλικίας 30-45 ετών, ενώ έμφαση θα δοθεί στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε κλάδους της ψηφιακής οικονομίας. 

Η επιχορήγηση ανέρχεται σε 14.800 ευρώ και καταβάλλεται σε τρεις δόσεις ως εξής: 1η δόση 4.000 ευρώ, μετά την έγκριση της αίτησης χρηματοδότησης, 2η δόση 5.400 ευρώ, μετά τη λήξη του α’ εξάμηνου από την έναρξη και η 3η δόση 5.400 ευρώ, μετά τη λήξη του β’ εξάμηνου από την έναρξη. 

Οι ενδιαφερόμενοι/-ες υποβάλλουν αίτηση αποκλειστικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), στη διεύθυνση https://www.ependyseis.gr. 

 Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι/-ες μπορούν να επισκεφτούν τη διεύθυνση: https://www.dypa.gov.gr/proghrammata-anoikhta.

Σχόλια