Τρία ισχυρά σχήματα για το Μηναγιώτικο Φράγμα

Τρία σχήματα εκδήλωσαν ενδιαφέρον για το Μηναγιώτικο Φράγμα στο έργο-ΣΔΙΤ του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Ενδιαφέρον εκδήλωσαν τα σχήματ...


Τρία σχήματα εκδήλωσαν ενδιαφέρον για το Μηναγιώτικο Φράγμα στο έργο-ΣΔΙΤ του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.

Ενδιαφέρον εκδήλωσαν τα σχήματα α) ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ – Χ. Κωνσταντινίδης, β) Μυτιληναίος- INΤΡΑΚΑΤ– Μεσόγειος και γ) ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις – ΑΒΑΞ. Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης θα αξιολογήσει τους φακέλους και θα ανακοινώσει ποια σχήματα θα περάσουν Β` φάση για να υποβάλλουν υποβολή των δεσμευτική προσφορά 

Το έργο λόγω της ένταξης του στο Ταμείο Ανάκαμψης θα πρέπει να ολοκληρωθεί στο τέλος του 2025. Η διάρκεια της σύμβασης είναι 22 - 25 Το κόστος της σύμβασης ανέρχεται στα 145,08 εκατ. ευρώ και η χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης σε 29,55 εκατ. ευρώ (ποσοστό 30%)

Η σύμβαση προβλέπει τις εξής εργασίες:

Κατασκευή:

- Φράγματος Μιναγιώτικου
- Αρδευτικού δικτύου για την άρδευση έκτασης 35,000 στρ.
- Συνοδών έργων οδοποιίας.
- Αποκατάσταση τμημάτων υφιστάμενων αγροτικών οδών που πρόκειται να κατακλυστούν.
- 19,5 χλμ. οδικών προσβάσεων στη θέση του φράγματος, του κεντρικού αντλιοστασίου και περιμετρικά του ταμιευτήρα.
- Μικρά τμήματα προσβάσεων κατά μήκος των αγωγών μεταφοράς νερού, αρδευτικού δικτύου για την περίοδο λειτουργίας της σύμβασης σύμπραξης.

Σε δύο φάσεις ο διαγωνισμός.

Ο διαγωνισμός θα υλοποιηθεί σε δύο φάσεις. Στην πρώτη φάση οι ενδιαφερόμενες εταιρείες/κοινοπραξίες θα πρέπει να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους με την υποβολή Φακέλου Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Ακολούθως η αρμόδια επιτροπή της Γενικής Γραμματείας Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης θα εξετάσει τους φακέλους και θα επιλέξει, στη βάση συγκεκριμένων κριτηρίων, τις εταιρείες/κοινοπραξίες που θα συμμετέχουν στη δεύτερη φάση του διαγωνισμού, η οποία περιλαμβάνει δύο διακριτά και διαδοχικά στάδια: τον ανταγωνιστικό διάλογο και την υποβολή δεσμευτικών προσφορών.


Σχόλια