ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

recent

Έως 30 Απριλίου η ρύθμιση των χρεών των αγροτών στον ΟΓΑ & Σε 150 δόσεις οι οφειλές των συνεταιρισμών προς το Δημόσιο.Το αργότερο εντός της επόμενης εβδομάδας, με πλέον πιθανή ημερομηνία τις 2 Απριλίου θα ξεκινήσει η υποβολή αιτήσεων για τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών οφειλών αγροτών προς τον ΟΓΑ.Ειδικά για τον ΟΓΑ εντάσσονται οφειλές έως τις 30 Ιουνίου 2014, έως και 100% φτάνει η διαγραφή σε προσαυξήσεις και πρόσθετα τέλη.

Η εγκύκλιος που εξέδωσε το υπουργείο Εργασίας την Τετάρτη 25 Μαρτίου και η οποία εστάλη στα ασφαλιστικά ταμεία σηματοδοτεί την έναρξη της διαδικασίας που θα διαρκέσει μέχρι τις 30 Απριλίου. Οι ενδιαφερόμενοι αγρότες θα υποβάλουν τις αιτήσεις τους στα υποκαταστήματα του ΟΓΑ και στα κατά τόπους αρμόδια Περιφερειακά Κέντρα Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ). Σημειωτέον ότι για το ΙΚΑ το σύστημα δέχεται αιτήσεις από σήμερα, Πέμπτη 26 Μαρτίου.


Όπως επισημαίνεται στην εγκύκλιο, ειδικά για τον ΟΓΑ μπορούν να ενταχθούν οφειλές χρονικής περιόδου έως τις 30 Ιουνίου 2014. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών από την 1η Μαρτίου του 2015 και μετά. Κάθε δόση καταβάλλεται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα.

Στον οφειλέτη που ρυθμίζει τα χρέη του προσφέρεται απαλλαγή προσαυξήσεων και πρόσθετων τελών σε ποσοστό που ξεκινά από 50% (για εξόφληση από 73 έως 100 δόσεις) μέχρι και 100% (για εφάπαξ εξόφληση), (εξαιρουμένων των αυτοτελών προστίμων (ΠΕΠ, ΠΕΑΠ, ΠΕΠΑΕ)) ως εξής:

- Εφάπαξ καταβολή - ποσοστό έκπτωσης 100%.
- Ρύθμιση έως 36 μηνιαίες δόσεις - έκπτωση 80%.
- Ρύθμιση από 37 έως 50 μηνιαίες δόσεις - έκπτωση 70%.
- Ρύθμιση από 51 έως 72 μηνιαίες δόσεις-έκπτωση 60%
- Ρύθμιση από 73 έως100 μηνιαίες δόσεις-έκπτωση 50%.

Το ποσό της μηνιαίας δόσης για τις ρυθμιζόμενες ασφαλιστικές οφειλές, δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 50 ευρώ.

Από το μήνα υπαγωγής στη ρύθμιση η κύρια οφειλή, όταν αυτή υπερβαίνει τα 5.000 ευρώ, βαρύνεται με μηνιαίο επιτόκιο 0,25% (ετήσιο 3%) ενώ για οφειλές έως 5.000 ευρώ δεν επιβάλλεται καμία προσαύξηση.

Στην περίπτωση που ο οφειλέτης επιλέξει, σε οποιοδήποτε στάδιο της ρύθμισης, να εξοφλήσει εφάπαξ τις υπόλοιπες δόσεις των ρυθμισμένων οφειλών, τότε κερδίζει απαλλαγή επί του εναπομείναντος ποσού των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής, σε ποσοστό ίσο με αυτό που αντιστοιχεί στον αριθμό των μηνιαίων δόσεων που τελικά διαμορφώνεται με την εξόφληση.

Η ρύθμιση χάνεται σε περίπτωση

α. Καθυστέρησης πέραν της μίας δόσης ρύθμισης, για ένα μήνα, ανά δωδεκάμηνο προγράμματος ρύθμισης.
β. Μη καταβολής τρεχουσών εισφορών.

Σε 150 δόσεις οι οφειλές των συνεταιρισμών
Τη δυνατότητα σε συνεταιρισμούς που δεν έχουν μετατραπεί σε Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις να ρυθμίσουν τις οφειλές τους στα ασφαλιστικά ταμεία σε μέχρι και 150 δόσεις προβλέπει, μεταξύ άλλων, το νομοσχέδιο για την «Αντιμετώπιση της Ανθρωπιστικής Κρίσης» που ψηφίστηκε από τη Βουλή.

Εντάσσονται χρέη που κατέστησαν ληξιπρόθεσμα έως τις 2/3/2015, με προϋπόθεση τηγ καταβολή των τρεχουσών εισφορών από την 1/3/2015.

Η πρόβλεψη αυτή ισχύει κατ’ εξαίρεση της «στάνταρ» ρύθμισης των 100 δόσεων.

Στη ρύθμιση για τους συνεταιρισμούς εντάσσονται χρέη που κατέστησαν ληξιπρόθεσμα έως τις 2/3/2015. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η καταβολή των τρεχουσών εισφορών από την 1/3/2015.

Αναλυτικά, το σχετικό απόσπασμα από το Άρθρο 28 (Παράγραφος 8) έχει ως εξής:

«Ειδικότερα, το σύνολο των ασφαλιστικών οφειλών προς το Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., των Ν.Π.Δ.Δ. του Δημοσίου, Α.Ε. του Δημοσίου μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο, καθώς και των Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ βαθμού, καθώς και Ν.Π.Ι.Δ. του Δημοσίου και των Ο.Τ.Α. που επιδιώκουν κοινωφελείς και άλλους δημόσιους σκοπούς που περιλαμβάνονται στο Επικαιροποιημένο Μητρώο Υπηρεσιών και Φορέων της Ελληνικής Διοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και υπάγονται στις ειδικές διατάξεις του ν. 1892/1990, όπως ισχύει, καθώς και των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων (ΑΣΟ) του ν. 4015/2011 όπως ισχύει, των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων (ΑΣΟ) κάθε βαθμού και Σ.Ε. του ν. 2810/2000, όπως ίσχυσε πριν την τροποποίησή του, οι οποίες βρίσκονται σε καθεστώς εκκαθάρισης, των Συνεταιριστικών Εταιρειών του άρθρου 32 του ν. 2810/2000, οι οποίες δεν έχουν μετατραπεί σε Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ), καθώς και των ΚΕΣΕ, οι οποίες διατηρούνται με το άρθρο 50 του ν. 4315/2014, οι οποίες κατέστησαν ληξιπρόθεσμες στις 2.3.2015, κεφαλαιοποιείται στις 31.12.2014 και ρυθμίζεται κατόπιν αίτησης στις αρμόδιες υπηρεσίες, έως 150 ισόποσες μηνιαίες δόσεις με έκπτωση 50% επί των προσαυξήσεων και πρόσθετων τελών. Προϋπόθεση για την υπαγωγή στην παρούσα ρύθμιση είναι η καταβολή των τρεχουσών εισφορών από την 1.3.2015».

Τη δυνατότητα να ρυθμίσουν τα ασφαλιστικά χρέη τους σε μέχρι 150 δόσεις, διαγράφοντας παράλληλα το 50% των προσαυξήσεων δίνει σε αγροτικούς συνεταιρισμούς, ακόμα και σε Ενώσεις που βρίσκονται σε εκκαθάριση η νέα ρύθμιση οφειλών προς το Δημόσιο.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, τα προς διευθέτηση χρέη θα πρέπει να έχουν βεβαιωθεί μέχρι τις 2 Μαρτίου 2015. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι οι εν λόγω συνεταιρισμοί να μην έχουν μετατραπεί σε Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις και, επιπλέον, να έχουν καταβληθεί οι τρέχουσες εισφορές των μισθολογικών περιόδων από την 1η Φεβρουαρίου και μετά.

Αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν μέχρι και τις 30 Απριλίου 2015.

agronews
Έως 30 Απριλίου η ρύθμιση των χρεών των αγροτών στον ΟΓΑ & Σε 150 δόσεις οι οφειλές των συνεταιρισμών προς το Δημόσιο. Reviewed by texnologosgeoponos.gr on 7:00 π.μ. Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια: